G-MAGAZINE

 

G-SUCCESS

15 ปีบนเส้นทางธุรกิจกาแฟ “Coffee Today” ที่เริ่มต้นจากตลาดต่างจังหวัด ก่อนที่จะขยายมายังกรุงเทพฯ จนถึงวันนี้มีกว่า 200 สาขา โดยในจำนวนนั้นเป็นแฟรนไชส์กว่า 170 และจะขยาย ตัวเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยในรูปแบบไลเซ่นส์ที่ขายให้กับผู้ประกอบการ..

more >>

G-NEWS

จีเอเบิล ผนึกกำลัง ไฮเปอร์ คอร์ป เปิดตัวโซลูชั่น “Biometric Authentication Platform” เสริมเกราะป้องกันองค์กรจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก


more >>