Author: G-ABLE

หลายบริษัทเก่าแก่ในปัจจุบันทั้งขนาดยักษ์และขนาดย่อม ต้องมีการตื่นตัวเพื่อรับกับยุคสมัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยีที่มีความเป็นดิจิทัล...

ยุคนี้ใครๆก็พูดถึง Machine Learning (ML) ไปไหนมาไหนก็เห็นแต่ข่าว ML อย่างโน้น ML อย่างนี้ หลายๆบริษัทก็ออกมาพูดถึงการลงทุนใน ML กันอย่างหนาหู แต่เอาเข้าจริงๆ ถ้ามาถามว่า เฮ้ยๆ ML นี่มันคืออะไรนะ...

การสื่อสาร คือพื้นฐานขั้นแรกของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์เริ่มจากการพูดคุยหรือการเขียน ซึ่งในปัจจุบัน Messaging Application...

ทุกๆวันนี้เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับ หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ...

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...