Author: G-Able

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน G-Able ได้เข้าร่วมงาน “Thailand HR Tech Conference & Exposition 2018” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)...

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR  ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้นำ แอปพลิเคชัน SPACE เข้าร่วมออกบูธในงาน REAL TECH # 2 By REP Smart City for Life...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้ให้บริการ Cloud Solutions แบบครบวงจร จัดงานสัมนา ...

การที่จะก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ล้ำนำสมัยเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตขององค์กร ...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent และผู้ให้บริการ Cloud Solutions แบบครบวงจร ในฐานะพันธมิตรกับ Hewlett Packard Enterprise...

ในช่วงหลายปีมานี้การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทั้งหลายได้เริ่มประทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการกิน การอยู่ เรียกได้ว่ารอบตัวเรานั้นได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง...

ลองนับดูว่า วัน ๆ หนึ่งเรานั่งเฝ้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้กันวันละกี่สิบชั่วโมง ไม่ว่าจะทั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เราจำเป็นต้อง กด ๆ จิ้ม ๆ เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปถึงจะใช้งานได้ ตั้งแต่สมัยอดีตแล้วที่เรายังต้อง...

Top