Author: G-Able

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) ร่วมกับ Polycom จับมือโชว์เทคโนโลยี Collaborative Healthcare Solutions

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานบริหารความมั่นคงสารสนเทศ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
Top