Author: G-Able

การมาถึงของยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันด้วยข้อมูลมากมายนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Big Data นั้นเป็นเพียงเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแล้วละก็ คุณกำลังจะพลาด...

เพราะโลกธุรกิจหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามกระแสดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีผลักดันสินค้าหรือบริการสู่ตลาดจึงเป็นตัวช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น...

ในยุคที่ต้องปรับตัวด้วย“ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น” ทำให้ทุกธุรกิจให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ...

ในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริษัทนั้นไม่ได้เล็กตาม...

Top