Author: G-Able

ในโลกธุรกิจ หลายๆคนขนานนาม Big Data ว่า "Big Data is the new oil" หรือเรียกง่ายๆว่า Big Data คือสินทรัพย์ใหม่ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ไวรัสประเภท Ransomware ที่ชื่อว่า WannaCry เริ่มแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ ได้รับผลกระทบเป็นหลักแสนเครื่อง

เราจะยกตัวอย่างจากเคส Amazon.com คือ “Amazon Recommendation Engine” ซึ่งจะทำให้เห็นภาพและนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของคุณได้เลย

ในปัจจุบันหลายคนเริ่มรู้จักกับเทคโนโลยี Cloud กันบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น Private Cloud หรือ Public Cloud ซึ่งหลายบริษัทอาจจะยังไม่มั่นใจ...

Mverge-Microsoft โลกปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นในทุกๆวัน ในทุกธุรกิจข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า

Mverge-Microsoft พลังงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การทหาร หรือทางการแพทย์ ล้วนต้องใช้แหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงไว้

เมื่อเทคโนโลยี Cloud นั้นถูกนำมาใช้งานกันมากยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่...

Top