Author: G-Able

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) ร่วมกับ Polycom จับมือโชว์เทคโนโลยี Collaborative Healthcare Solutions

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานบริหารความมั่นคงสารสนเทศ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ทั้งหลายกำลังประสบปัญหาในการดูแลกิจกรรมของผู้ใช้งานบนคลาวด์ (Cloud Application) ไม่ว่าจะเป็น Google Drive, Dropbox หรือ Office 365 ก็ดี การดาวน์โหลด อัปโหลดข้อมูล และการแอปคลาวด์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงซ่อนเร้นต่อการดำเนินธุรกิจได้ ...

Hyperconverged ไม่เพียงรวมเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่จัดเก็บเข้าไว้ด้วยกัน ยังผนวกอุปกรณ์ไอทีใต้ไฮเปอร์ไวเซอร์เข้ามารวมด้วย กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง...

Top