Author: G-Able

โซลูชั่น VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ได้รับความนิยม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา องค์กร หลายแห่งได้นำ VDI เข้ามาประยุกต์ใช้งาน

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการพัฒนา ระบบงานตรวจจับการทุจริต

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมืออัพเดทเทคโนโลยี Big Data

เทคโนโลยีบิ๊กดาต้ามีข้อดีที่เอื้อต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจหลายประการ การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจมักจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับองค์กร

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจมีการยอมรับและเกิดการ ใช้งาน Cloud มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยสนับสนุน 3 ประการหลัก

โลกดิจิทัลกำลังหมุนไปในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต หรือในแวดวงสถาบันการเงิน
Top