Author: Suppawit Satitsongtam

แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่ล้วนแต่มี Function หรือ Feature ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความสวยงามเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน และการเลือกใช้ Slider รูปภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างความสวยงามและความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์แทนที่จะใช้การโชว์รูปธรรมดา ๆ วันนี้เราเลยนำ JQuery ที่สามารถทำ Image Slider ได้ง่าย ๆ มาแนะนำเพื่อน ๆ นั่นก็คือ Slick.js นั่นเอง...

Top