Careers

Careers

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ G-ABLE

Our Values

excellence

Excellence

สู่ความเป็นเลิศ – ทำให้ดีที่สุด และก้าวไปถึงขีดสุดเพื่อมาตรฐานสากล

teamwork

Teamwork

พลังของทีม – รวมพลังร่วมสร้างความสำเร็จด้วยความอ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่น

gable_career_ourvalue_energetic

Customer focus

ลูกค้าคือหัวใจ – เข้าใจความต้องการลูกค้า และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้ได้สูงสุด

Growth

พัฒนาต่อเนื่อง – กล้าทำสิ่งท้าทาย และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

gable_career_ourvalue_trust

Ownership

รับผิดชอบรอบด้าน – รับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจและการกระทำของตน

Cultures

วัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติที่คนจีเอเบิลยึดมั่น ในคุณค่าประการเดียวกัน และปฏิบัติตามอย่างมีจิตสำนึก คนจีเอเบิลเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า “เราทำได้” พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยพลังของทีม โดย “ทุกคน” คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ในการยกระดับศักยภาพของผู้คนให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล

Why Working With Us

ที่จีเอเบิลทุกอย่างเริ่มจากทีมงานร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจ พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปด้วยกันด้วยบรรยากาศของการเป็นครอบครัว มาเป็นส่วนหนึ่งกับจีเอเบิล ช่วยกันทำให้ทุกปัญหาได้พบกับทางออกที่ง่ายกว่าเดิม

พร้อมรึยัง? ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจีเอเบิล ซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง

หากสนใจที่จะสมัครงานกับเราสามารถกดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Top