AIS ใช้ CA DevTest Solutions ช่วยด้านทดสอบ เลือก G-Able บริการเด่น-เข้าใจผลิตภัณฑ์

AIS ใช้ CA DevTest Solutions ช่วยด้านทดสอบ เลือก G-Able บริการเด่น-เข้าใจผลิตภัณฑ์

การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมากยิ่งหากมีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน ยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

AIS (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด) เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการใช้งานเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง การจะเลือกเอาเทคโนโลยีใดมาใช้นั้น ต้องมั่นใจว่า เครื่องมือเหล่านั้นสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

 

 

CA DevTest Solutions (ชื่อเดิม CA LISA Service Virtualization) หนึ่งในเครื่องมือด้านการทดสอบระบบที่ AIS เลือกใช้ในโครงการสำคัญๆ ทำไม AIS จึงเลือกเครื่องมือนี้ และตอบโจทย์อะไรบ้าง ทั้งหมดนี้มีคำตอบ

 

คุณวรายุทธ วงศ์ไพบูลย์วัฒน System Quality Assurance Manager จาก บริษัทไมโม่เทค จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของ AIS มีหน้าที่พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ของ AIS ได้กล่าวถึงการเลือกใช้เครื่องมือ CA DevTest Solutions ว่า

 

การเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ AIS ปี 2015 และส่งต่อมายังวิสัยทัศน์ปี 2016 ที่ภาพรวมล้วนมุ่งเน้นการไปสู่ “ดิจิทัล” ทั้งระบบ นั่นหมายความว่าระบบไอทีต้องเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนต่างๆ

 

โดยปัจจุบันโครงการระยะยาว คือ Solution Transformation ทำการปรับปรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ภายในให้ทันสมัย คล่องตัวขึ้น เพื่อพัฒนาบริษัทให้มีความคล่องตัวทันสมัย แข่งขันกับคู่แข่งได้

 

CA DevTest Solutions ตัวช่วยลดเวลาทดสอบ

 

 

AIS เลือก CA DevTest Solutions มาเพื่อใช้กับทุกโครงการของ AIS ที่ต้องการความรวดเร็ว นั่นหมายถึงการลด Communication Hub ลงจากเดิมที่ต้องพึ่งหน่วยงานอื่นหรือทีม Outsource ในการทำงาน

 

แต่เมื่อใช้ CA DevTest Solutions ซึ่งเป็น Service Virtualization ช่วยให้ไมโม่เทค สามารถทำงานต่างๆ ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งทีมอื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดเวลาที่จะทำการทดสอบระบบไปได้อย่างมาก เช่น จากเดิมอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วัน ลดเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

 

จุดแรกในการใช้ CA DevTest Solutions อย่างจริงจังเริ่มต้นจาก นโยบายของ AIS ช่วง เดือนธันวาคม 2015 ที่ต้องการเปิดตัว AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบน Video Platform ภายในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีเวลาในการพัฒนาแอป น้อยมาก และเชื่อว่าในหลายองค์กรก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จ

 

 

คุณ วรายุทธ กล่าวเสริมว่า แต่ด้วย CA DevTest Solutions ทำให้เราพัฒนาแอป ในโครงการ AIS PLAY ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เราสามารถทำ Mock Up ได้ด้วย Service Virtualization หรือการทดสอบแอพ โดยในขณะนั้นเราได้ส่งทีมงานไปคุยกับทีมเขียนแอปพลิเคชันที่สิงคโปร์ เพื่อบอกแนวทางในการพัฒนาแอป

 

ในด้านการทำงาน คุณสุรศักดื์ เกิดผล Test Engineer บริษัท ไมโม่เทค จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานจากคุณวรายุทธ ก็เริ่มดำเนินงานทันที โดยลักษณะการทำงานนั้น หากทีมพัฒนาแอปฯ ต้องการทดสอบแอปฯ ก็จะทำการสร้าง Mock up ขึ้นมาจาก CA DevTest Solutions

 

ตอนที่เราพัฒนาแอป มีเวลาน้อยมาก เราจึงต้องแยกกันทำ คือทีมพัฒนามีหลายทีมแยกกันพัฒนาแต่ละโหนด ซึ่งเมื่อต้องการดูว่าระบบสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ ทางทีมทดสอบก็จะสร้าง Mock Up ของแต่ละโหนดขึ้นมาทันที โดยใช้เวลาในการสร้างโหนดละประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้น

 

คุณสุรศักดิ์กล่าว และเสริมว่าการทำงานระหว่างสองฝ่าย คือทีมพัฒนา และทีมทดสอบจะมีเอกสาร ที่เรียกว่า Interface Spec ซึ่งเป็นเอกสารที่ทุกคนใช้ร่วมกัน มีการบอกวิธี หรือคำสั่งในการเชื่อมต่อกับระบบ หน้าที่ของทีมทดสอบจะทำการสร้าง Mock Up จากเอกสารนี้รอไว้

 

คุณ วรายุทธ เสริมว่า ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว รูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ ต้องทำแต่ละส่วนให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยนำมาต่อเข้าด้วยกัน คล้ายๆ กับประตูที่เปิดไปหากัน แต่ปัจจุบันเราสามารถสร้างประตูเองได้โดยไม่ต้องรอให้แอปพลิเคชันพัฒนาเสร็จทุกส่วน

 

ลดเวลาตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

 

 

คุณสุรศักดิ์ กล่าวถึงการทำงานว่า ปกติในการทำ Mock Up ของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแต่เดิมต้องมีการวางแผน และจ้าง Vendor จากภายนอกมาเป็นผู้พัฒนา ซึ่งต้องใช้เวลามากในการสร้าง อีกทั้งยังต้องมีการปรับแก้กันไปมา และมีค่าใช้จ่ายที่สูง

 

ขณะที่ CA DevTest Solutions เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้าง Mock Up ขึ้นมาใช้ได้เองในช่วงการพัฒนา AIS PLAY ทีมงานได้มีการใช้ CA DevTest Solutions เป็นตัวแทนของโหนดต่างๆ ในระบบหลังบ้าน 3-4 โหนด

 

ทั้งนี้ ในความเป็นจริง AIS มีการใช้ CA DevTest Solutions อยู่ในบางโปรเจกต์ แต่ไม่จริงจังมากนัก จนมาถึงโปรเจกต์ AIS PLAY ที่ได้มีการนำเอา CA DevTest Solutions มาใช้อย่างจริงจัง

 

เมื่อติดปัญหาในส่วนใด ตัวแทนของ G-ABLE (บริษัท จีเอเบิล จำกัด) ซึ่งเป็นผู้อิมพลีเม้นต์ระบบและคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่ติดขัดได้ทันที ซึ่งทำให้สามารถออนไลน์โหนดที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

 

แต่เดิมงานในส่วนของ Tester เราจะไม่ได้ทำระบบเอง แต่เมื่อมี CA DevTest Solutions ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น เพียงเรารู้จักข้อมูลในแต่ละส่วน เราสามารถทำระบบเองได้ CA DevTest Solutions สอนเทคนิคพิเศษให้เราได้ ไม่ใช่แค่รับข้อมูลมาแล้วส่งไปเหมือนแต่ก่อน

 

CA DevTest Solutions ทำให้เราเชื่อว่า เราสามารถใส่เทคนิคพิเศษ ใส่ Data Set แปลกๆ เช่น โดยปกติการทดสอบบน IoT (Interoperability Test) ซึ่งเป็นการทดสอบระบบแบบ End-to-End เราไม่สามารถ Simulate ข้อมูลแปลกๆ ได้ หรือตั้งค่าให้โหนดต่างๆ เกิดการ Error ในรูปแบบต่างๆ ได้เลย แต่ CA DevTest Solutions สามารถทำให้เกิดขึ้น และเรานำมาทดสอบได้

คุณวรายุทธ กล่าวเสริมว่า ปกติกระบวนการทำแอปพลิเคชันหรือบริการๆ หนึ่ง จะมีการทำงานประมาณ 30-50 ขั้นตอน การทดสอบก็เป็นหนึ่งในนั้นและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด

 

ไม่ว่าจะเป็น Unit Test, Function Test เป็นการทดสอบฟังก์ชันจากทีมทดสอบ, IoT Test เป็นการเอาฟังก์ชันที่ทางทีมพัฒนาสร้างขึ้นมาเอาไปทดสอบกับทั้งระบบเพื่อหาว่ามีข้อผิดพลาดที่จุดใด และ Performance Load Test ทดสอบการรับโหลดของระบบ

Top