Center Of Excellence ตอบโจทย์เทคโนโลยีและบริการ

Center Of Excellence ตอบโจทย์เทคโนโลยีและบริการ

คำถามบ่อยๆ ที่หลายคนสงสัยเสมอคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Product และ Solution ต่างๆ ที่สนใจอยู่นั้นมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้จริงหรือไม่ แน่นอนว่าเพียงแค่การฟัง Production Presentation หรืออ่านจากเอกสาร คงจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลักษณะของ Product และ Solution ต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและความสามารถมากขึ้น

หน่วยงาน Center of Excellence (COE) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความเข้าใจใน Technology และ Solution ต่างๆ ของ Oracle เพื่อให้องค์กรที่สนใจสามารถเลือกนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ

 

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับนั่นคือ กลุ่มลูกค้ามั่นใจได้ถึงประโยชน์ของ Oracle Technology ที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญหากมีการนำไปใช้งานโดยผ่านการทำ Demo และ POC (Proof of Concept) เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Oracle ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบงาน

 

ลดความเสี่ยง และเวลาที่ใช้ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบงานรวมถึงการ มี Best Practice และข้อมูลอ้างอิงสำหรับการนำ Oracle Technology ไปใช้งานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม Solution ได้โดยติดต่อผ่านฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาด หรือ Call Center ของจีเอเบิลโดยภาระกิจหลักๆ ที่หน่วยงาน COE ให้บริการอยู่ก็คือ

  • Demo Product/Solution
  • Customize Solution to Meet Customer Requirement
  • POC on Solution Customer Required

ซึ่งหัวข้อ Solution ที่น่าสนใจที่ COE จัดทำและให้บริการอยู่นั้นมีอยู่หลากหลาย อาทิเช่น

 

Exadata

Database Server แบบ High Performance องค์กรใดมีระบบ Database ที่ทำงานช้า ทำงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่ต้องการ สามารถมาทดสอบความเร็วของ Exadata ดูได้

 

In-Memory Computing

การเพิ่มความเร็วให้กับระบบ Database โดยใช้รูปแบบการทำงานแบบ In-Memory เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับงาน Reporting, Analytics รวมทั้ง Transaction

Multitenant

การจัดการ Database จำนวนมากๆ พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น Patch, Upgrade, Backup การเคลื่อนย้าย Database ได้โดยง่าย การเพิ่ม Utilization ให้กับ Database Server

Disaster Recovery

ทดสอบการทำ DR สำหรับระบบต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ DB หรือ Application Server

 

Database Replication

การทำ Database Replication ในลักษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบ Active-Standby เพื่อตอบสนองในการทำ DR แบบActive-Active (Read Only) เพื่อช่วยลดงานประเภท Reporting จากระบบ Production ไปไว้กับระบบ DR แทน การ Replicate ระหว่าง Server Platform ที่แตกต่างกัน การ Replicate แบบ Active-Active ที่สามารถทำการ Read/Write Database ได้ทั้ง 2 ข้างพร้อมๆ กันเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Parallel Site

 

WebCenter Portal

ระบบ Web Platform ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบ Intranet, Extranet และ Portal ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยที่ระบบจะมีความสามารถต่างๆ เพิ่มเติมมากมายเช่น Role-Based และ Social Service ต่างๆ (Wiki, Facebook, Blog,Discussion Group)

 

Enterprise Manager

การดูแลจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของระบบงานตั้งแต่ระดับของ Server, Storage, OS, Virtualize, Database, Middleware ไปจนถึง Application ด้วย Single Tool, Single Theme ทำให้สะดวกกับผู้ดูแลระบบงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือเรียนรู้ Tool ที่หลากหลาย และยังทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลในแต่ละ Layer ได้สะดวกเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบได้โดยง่ายด้วย

Mobile Security Management

การใช้ Application ต่างๆ ขององค์กรผ่านทางอุปกรณ์ Mobile หรือ BYOD ต่างๆ โดยที่ยังคงต้องการเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการ Lock Down อุปกรณ์ ในกรณีที่ Mobile หายหรือถูกขโมยหรือจะเป็นในเรื่องการแบ่ง Mobile ออกเป็น Containerเพื่อแยกการใช้ในเรื่องงาน และ Container ที่ใช้สำหรับเรื่องส่วนตัวแยกออกจากกันเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานส่วนตัวและยังคงมีความปลอดภัยสำหรับระบบงานขององค์กร

 

SOA/Service Bus

การจัดการการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันไป เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงขอใช้บริการกับระบบงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BPM

การสร้าง Work-Flow จากระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้สามารถสาธิตและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนใจ ได้เห็นถึงประโยชน์ของ Oracle Technology ที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ หากมีการนำไปใช้งานโดยผ่านการทำ Demo และ POC (Proof of Concept) เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Oracle ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบงาน ลดความเสี่ยง และเวลาที่ใช้ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบงาน รวมถึงการมี Best Practice และข้อมูลอ้างอิงสำหรับการนำ Oracle Technology ไปใช้งานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ องค์กรใดที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม Solution ได้โดยติดต่อผ่านฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด หรือ Call Center กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

 

Top