Gosoft วางใจ G-Able ติดตั้งและดูแลระบบ Application Performance Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้กับ 7-Eleven ทั่วประเทศ

Gosoft วางใจ G-Able ติดตั้งและดูแลระบบ Application Performance Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้กับ 7-Eleven ทั่วประเทศ

คุณประวิทย์ ตั้งมโนเพียรชัย ตำแหน่ง Team Leader ฝ่าย Technical Infrastructure บริษัท Gosoft

 

‘การรักษาประสิทธิภาพ’คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ และเมื่อเป็นธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่อย่าง ‘7-Eleven’ ที่มีสาขา พาร์ทเนอร์ และลูกค้าอยู่มากมาย หนึ่งในโจทย์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนงานบริการของ 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างราบรื่น คือ การมอนิเตอร์ระบบงานไอที สำหรับการตรวจจับปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด หรือเรียกว่าการทำ Proactive Monitoring วิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด รวดเร็ว

 

นั่นทำให้ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Gosoft บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น ไอที (Information Technology) ส่วนกลางให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ ดูแลแก้ไขระบบไอที ต้องมุ่งแสวงหาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว โดยมีพันธมิตรอย่าง G-Able เข้ามาติดตั้งและดูแลระบบ Application Performance Monitoring (APM) ของ Dynatrace เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบไอที และประเมินความเสถียรภาพของการใช้งานระบบจาก 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

คุณประวิทย์ ตั้งมโนเพียรชัย ตำแหน่ง Team Leader ฝ่าย Technical Infrastructure บริษัท Gosoft เปิดเผยว่าบริษัทฯ ต้องการเปลี่ยนจากระบบมอนิเตอร์ตามส่วนต่างๆ เช่น ส่วน Database ส่วน Firewall มาเป็นระบบที่สามารถมอนิเตอร์แบบองค์รวม

 

“แต่เดิมเราจะมีตัวมอนิเตอร์เป็นจุดๆ แต่เวลาเกิดปัญหาจะไม่มีทางรู้เลยว่าเกิดจากจุดใด เราจึงมองหาเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ” คุณประวิทย์กล่าว

 

เลือกโปรดักส์ที่ตอบโจทย์และผู้ให้บริการที่เข้าใจ

ผลจากการทำ Proof of Concept (POC) ระบบ APM โดย G-Able ได้คะแนนสูงสุด จึงได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นผู้ติดตั้งและดูแลระบบ

คุณประวิทย์กล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้การติดตั้งระบบ APM จาก G-Able ประสบผลสำเร็จ คือ

“โปรดักส์ที่ตอบโจทย์” โปรดักส์ Dynatrace ที่ G-Able นำเสนอนั้นสามารถทำตามโจทย์ที่ Gosoftคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ความเข้าใจของผู้ให้บริการ” G-Able สามารถตีโจทย์ความต้องการของทาง Gosoft และให้บริการด้วยความเข้าใจ พร้อมเข้าแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

 

 

ตรวจสอบและแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ระบบ APM ช่วยให้เห็นจุดที่เป็นปัญหาได้เร็วและแม่นยำขึ้น เช่น ช่วยให้ทราบว่า Coding ส่วนใดมีปัญหา หรือ การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (Database) ผิดปกติหรือไม่ ซึ่งทำให้ Gosoft แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด หรือป้องกันโดยไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน หรือหากเจอปัญหาก็สามารถย้อนกลับมาตรวจสอบจาก Log ได้ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Online Payment การซำระเงินที่เคาท์เตอร์ 7-Eleven จะมีการกำหนดเวลารอรับบริการ (Service Level Agreement) หาก Transaction ไม่สำเร็จหรือช้ากว่าคาปกติที่ตั้งไว้ ระบบ APM สามารถแสดงเส้นทาง Transaction ตั้งแต่ระบบหน้าร้านไปจนถึงปลายทางคือผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหนี้ของลูกค้าได้ว่าติดขัดที่จุดใด และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบที่มาของปัญหา เป็นต้น

 

ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

การวิเคราะห์ปัญหาที่ตรงจุด ช่วยทำให้ CP All บริหารงบประมาณการลงทุนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า สามารถเห็นผลลัพธ์ที่วัดค่าได้ชัดเจน

 

 

ความประทับใจในการทำงานร่วมกับ G-Able

 

“ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานำเสนอ จนถึงวันที่ส่งมอบโครงการ ทาง G-Able ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลของระบบ ช่วยเหลือแนะนำการใช้งานระบบ รวมถึงการทำ Knowledge Transfer และ Technology Update”

 

End Result หรือผลที่ได้รับหลังการติดตั้งใช้งาน คือ การล่วงรู้ปัญหาในระบบไอทีได้อย่างแม่นยำ สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ทำให้ Gosoft and CP All เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจได้อย่างไร้ข้อกังวล อีกทั้งยังได้สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าในการจับมือดำเนินธุรกิจไปด้วยกัน

 

อ่านเรื่องราวความประทับใจของลูกค้าอื่นๆได้ที่นี่

Customer Stories

Top