Digital Transformation

VMware ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวันพร้อมข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น เป็นเหตุผลที่องค์กรต้องการโซลูชั่นใหม่ในการปกป้องข้อมูลมหาศาล...

ธนาคารที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นคงอย่างที่สุดสถาบันหนึ่งในประเทศ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปธนาคารจะอาศัยความมั่นคงเพียงอย่างเดียวในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว...

ในปัจจุบันหลายบริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ บริษัทที่มีความเป็นดิจิทัล (Digital Organization) ...

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ในตอนนี้ (ซึ่งรวม Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยีต่างๆที่ต่อยอดมาจาก AI ด้วย)...

ยังจำวันที่เรายังต้องทำรายงานโปรเจคส่งเจ้านายแบบเป็นกระดาษหรือการที่ต้องคอยนัดประชุมงานของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการข้อมูลในการทำงานได้หรือไม่ ...

ทุกวันนี้ Buzzword หรือคำสำคัญในโลกธุรกิจ หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคำว่า Digital Marketing หรือการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลนั่นเอง...

หลายบริษัทเก่าแก่ในปัจจุบันทั้งขนาดยักษ์และขนาดย่อม ต้องมีการตื่นตัวเพื่อรับกับยุคสมัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยีที่มีความเป็นดิจิทัล...

ทุกๆวันนี้เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับ หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ...

Top