Big Data Analytics

G-Able ได้จัดBusiness Showcase เพื่อแสดงนวัตกรรมสุดล้ำและบริการด้านดิจิตัลโซลูชั่นของบริษัทโดย มีผู้สนใจนวัตกรรม Internet of Things (IOT) ของ G-Able เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เราได้คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ...

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data Analytics...

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR  ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

ในอดีตการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเป็นล้วนมีกลยุทธ์รูปแบบแบบต่าง ๆ เฉกเช่นการทำสงครามกับข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินกำลังฝั่งตรงข้าม ...

ถ้าเปรียบ Big Data เสมือนรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่่งจะสามารถพาเราไปที่ไหนๆก็ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถคันนี้จะใช่คันที่พาเราไปถึง...

ทุกวันนี้ Buzzword หรือคำสำคัญในโลกธุรกิจ หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคำว่า Digital Marketing หรือการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลนั่นเอง...

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...

ครั้งที่แล้วเราพูดถึง 3 ขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนจะนำ Big data เข้ามาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กกับไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนการใช้งานจริง...

การมาถึงของยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันด้วยข้อมูลมากมายนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Big Data นั้นเป็นเพียงเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแล้วละก็ คุณกำลังจะพลาด...

Top