Enterprise Communication

10 ตัวอย่างคำถามรับคนเข้าทำงานในหลากหลายตำแหน่งของ Apple จะเป็นคำถามสุดหินแบบไหนลองเข้ามาลองตอบกันดู...

ในโลกปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับว่า Mobile Device เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันและก็รวมไปถึง ชีวิตการทำงานด้วย ซึ่งแนวโน้มการทำงานโดยใช้ Mobile Device
Top