Enterprise Transformation

ในอดีตการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเป็นล้วนมีกลยุทธ์รูปแบบแบบต่าง ๆ เฉกเช่นการทำสงครามกับข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินกำลังฝั่งตรงข้าม ...

ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางก็มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริงได้มากขึ้น ...

ธนาคารที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นคงอย่างที่สุดสถาบันหนึ่งในประเทศ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปธนาคารจะอาศัยความมั่นคงเพียงอย่างเดียวในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว...

ปีนี้ 2017 ปีที่ Cloud Technology ก้าวเข้ามาอยู่จุดสูงสุด แล้วคำว่า “Cloud” ก็กลายเป็นคำคุ้นหูสำหรับทุกคนไม่ว่าจะทั้งในแวดวงธุรกิจหรือประชาชน...

ภายในปี 2020 ความล้มเหลวด้านความปลอดภัยทั้งหมดของระบบคลาวด์ เกิดจากความความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ มากถึง 95%!...

ยังจำวันที่เรายังต้องทำรายงานโปรเจคส่งเจ้านายแบบเป็นกระดาษหรือการที่ต้องคอยนัดประชุมงานของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการข้อมูลในการทำงานได้หรือไม่ ...

ทุกวันนี้ Buzzword หรือคำสำคัญในโลกธุรกิจ หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคำว่า Digital Marketing หรือการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลนั่นเอง...

หลายสิบปีมานี้ เราคงคุ้นเคยกับโฆษณาในรูปแบบเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์ ตามวิทยุ โทรทัศน์ จนไปถึงการยืนแจกใบปลิวของสินค้าต่าง...

Top