Artificial Intelligence

ในโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ เมื่อทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

Bitcoin หรือที่เรารู้จักกันในนามของ สกุลเงินดิจิตอลหน่วย BTC

ถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จัก Bitcoin ลองมาคิดเล่นๆว่า ถ้าเราสามารถโอนเงินหรือรับเงินไปยังที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสักบาท
Top