Customer Journey

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน จนไปถึงการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้เกิดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่า Digital Disruption แน่นอนว่าหลายสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น...

ในช่วงหลายปีมานี้การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทั้งหลายได้เริ่มประทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการกิน การอยู่ เรียกได้ว่ารอบตัวเรานั้นได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง...

Top