Future Of Work

Google Digital Sales เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เสนอขาย Google Digital Solutions ให้แก่องค์กรต่าง ๆ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่วิธีการติดต่อกับ potential customers เพื่อให้เกิดการพูดคุยถึงการใช้ Google Solutions ที่จะช่วยตอบโจทย์ของลูกค้านั้น ๆ ไปจนถึงวิธีการจบการประชุมอย่างเหมาะสมที่จะทำให้เกิดการดำเนินการต่อไป...

Microsoft จับมือ g-able ร่วมเจาะลึกงานความท้าทายการจัดการทรัพยากรบุคคลในโลกยุคดิจิตอล ในงานสัมมนา HR Solution Day เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากทั้งสองบริษัท...

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่องค์กรต่าง ๆ ได้สรรหาวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลให้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่เรากลับพบว่า แม้จะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีไปมากมาย...

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR  ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

ในยุคที่คนกลุ่ม Millennium นี้กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้รูปแบบสังคม การทำงาน และ เศรษฐกิจ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เป็นที่มาของ Gig Economy...

Top