VERITAS Solutions

Hyperconverged ไม่เพียงรวมเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่จัดเก็บเข้าไว้ด้วยกัน ยังผนวกอุปกรณ์ไอทีใต้ไฮเปอร์ไวเซอร์เข้ามารวมด้วย กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง...

เมื่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลภายในองค์กรนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการจัดการเป็นอย่างมาก ทำให้การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้...

ทุกวันนี้ในภาคธุรกิจต่างไม่มีใครไม่รู้จักกับเทคโนโลยี Cloud ด้วยปริมาณของข้อมูลทุกรูปแบบที่ต้องทำการเก็บรวบรวมไว้ในองค์กรที่เรียกได้ว่ามหาศาล...

ในองค์กรปัจจุบันส่วนมาก กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของคุณนั้นกำลังจะต้องพึ่งพาข้อมูลแบบเต็มตัว...

Top