Support

Support

แจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย

What can we assist you today?

  • แจ้งปัญหา หรือขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
  • สอบถามหรือติดตามงานที่แจ้งไว้
  • ขอข้อมูลสินค้า หรือบริการกับฝ่ายขาย
  • ให้คำแนะนำ หรือติชม

ทั้งนี้กรณีที่เป็นลูกค้าในสัญญา เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และ email address

 

02-781-9333

contactcenter@g-able.com

G-ABLE Contact Center

ชั้น 17 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์

เปิด : 8:00-17:00 น. (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

(สำหรับลูกค้า 24/7 สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา

ตามรายละเอียดที่แจ้งในสัญญา)

Top