Corporate Social Responsibility

ด้วยหน่วยงานภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยธุรกิจในต่างแดนเพื่อพัฒนา...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลและซีดีจี ร่วมสนับสนุนโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 28 (COMCAMP#28)
Top