G-Able พร้อมด้วยพันธมิตร แชร์ความรู้เกี่ยวกับ Startup Ecosystem ในไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติฮันนัมจากเกาหลีใต้

G-Able พร้อมด้วยพันธมิตร แชร์ความรู้เกี่ยวกับ Startup Ecosystem ในไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติฮันนัมจากเกาหลีใต้

English version here 

‘จุดเริ่มต้นจากการสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้’

ด้วยหน่วยงานภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยธุรกิจในต่างแดนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ จึงมอบทุนเพื่อการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติฮันนัมภายใต้โปรแกรม ‘Global Challenge’ ซึ่งนักศึกษาจะได้เดินทางไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจในต่างประเทศ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในตลาดของประเทศนั้นๆ และนำข้อมูลมาประกอบกับงานวิจัยที่นักศึกษาค้นคว้ามา

ในโอกาสนี้ นักศึกษา 6 คนจากทีม GET-SUIT ประกอบไปด้วย ลีคุงมิน, จางแจยอง, จางวูแทค, ลีดองกัน, คิมอายัง และ จางซังฮี พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แจ คยอง คิม เลือกกรุงเทพฯ เป็นเป้าหมายของการค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อ ‘Startup Business Environment’ โดยใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 9 วัน พบว่า ประเทศไทยค่อนข้างเปิดโอกาสให้แก่ Startup จากต่างชาติ ทั้งยังเปิดกว้างในการสนับสนุนเงินทุนหรือจ้างชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ Startup มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ และยังมีการตื่นตัวอย่างมากของภาคเอกชนและภาครัฐในการสนับสนุน Startup

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทีม GET-SUIT จึงมีความสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทต่างๆ โดยตรง และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ก็เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ทีมเลือกมาศึกษาดูงาน

จีเอเบิลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์สาขา Global IT Business และ Global Business มหาวิทยาลัยนานาชาติฮันนัม ประเทศเกาหลีใต้ และได้แบ่งปันประสบการณ์ของจีเอเบิลในการสร้าง Technology Ecosystem และการสนับสนุน Startup นอกจากนี้ จีเอเบิลยังเชิญสถาบันและสมาคมที่เป็นพันธมิตร เช่น Thailand Fintech Association, Hatch โปรแกรมบ่มเพาะ Startup ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ InsightEra หนึ่งในบริษัทที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะของจีเอเบิล มาร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)

‘จีเอเบิลและพันธมิตรร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์’

ในการพบปะกันนี้ ตัวแทนจากจีเอเบิล คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager เป็นผู้แชร์ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของจีเอเบิลที่พร้อมสนับสนุนทั้งความรู้ เงินทุน การสร้างและพัฒนาคน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสมาคมต่างๆ เพื่อสร้าง Ecosystem ทางด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร

 

คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

ในด้านตัวแทนจาก Hatch โปรแกรมบ่มเพาะ Startup ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณมนตรา เวสารัชช์ Incubation Specialist มากล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการจัดระบบโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและช่วยเหลือ Startup ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นักศึกษาเกาหลีใต้จึงเห็นความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านการบ่มเพาะ Startup มากยิ่งขึ้น

คุณมนตรา เวสารัชช์ Incubation Specialist จาก Hatch

และที่ขาดไม่ได้คือประสบการณ์ตรงจาก Startup ซึ่งตัวแทนจาก InsightEraคุณพัชรพร เจนวิริยะกุล Co-founder มาเล่าถึงการเดินทางของ InsightEra ที่เริ่มต้นจากการเป็นบริษัท Startup และเติบโตจนกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้าน Deep Learning ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Social Listening, Analytics, Chatbot และ Machine Learning และยังได้ร่วมทำธุรกิจในลักษณะ Joint Venture กับจีเอเบิลอีกด้วย

คุณพัชรพร เจนวิริยะกุล Co-founder จากบริษัท InsightEra

ปิดท้ายด้วยตัวแทนจากสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย (Thailand Fintech Association) คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น F13 Executive Director ที่มากล่าวถึงบทบาทของสมาคมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนความรู้และการเชื่อมโยง Fintech Startup ในไทย รวมถึงการสร้างความเข้าใจ – เข้าถึงข้อกฎหมาย และรู้ถึงความละเอียดอ่อนของการประกอบธุรกิจ Startup ด้านการเงินในประเทศไทยด้วย

จีเอเบิลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากแบ่งปันความรู้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จากเกาหลีใต้จะมีโอกาสสานต่อความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนานาชาติฮันนัมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา Technology Ecosystem ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต่อไป

มอบของที่ระลึก

เกี่ยวกับ InsightEra

InsightEra เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างทีมผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) บริษัท G-ABLE และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ในนามบ. นววิวรรธ) ซึ่งเน้นด้านการทำ DeepTech และ R&D โดยทีมงานเริ่มจากการเป็นสตาร์ทอัพในปี 2558 หลังจากชนะรางวัล Imagine Cup จาก Microsoft ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Ask DOM แล้วได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเป็นแอปพลิเคชัน BRIAN ที่ตอบโจทย์ด้าน Digital Marketing ทั้ง 4 มิติเป็นรายแรกของไทย

InsightEra มาพร้อมโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก กลุ่มลูกค้าของ InsightEra จึงมีทั้งองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.insightera.co.th

 

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.g-able.com

 

ติดต่อเข้าชมบริษัทและปรึกษาความร่วมมือกับองค์กร

Contact G-ABLETop