จีเอเบิลมุ่งผลักดันไอซีทีสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตามรอยพ่อหลวง

จีเอเบิลมุ่งผลักดันไอซีทีสู่มาตรฐานวิชาชีพ ตามรอยพ่อหลวง

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และสถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการ

ค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 9

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐาน วิชาชีพ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่

 Digital Economy I Community WIFI Network

 ICT | Mobility Application

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศ สาขา Digital Economy และ ICT เป็นของทีมจาก สถาบันวิชาการทีโอที และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 สาขาจะ ได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช โดยโครงการดังกล่าว มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน ทั่วประเทศ บรรยากาศของการแข่งขันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และการสร้างมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯTop