สร้าง High Performance VDI ด้วย Software Define Storage จาก Atlantis

สร้าง High Performance VDI ด้วย Software Define Storage จาก Atlantis

โซลูชั่น VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ได้รับความนิยม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา องค์กร หลายแห่งได้นำ VDI เข้ามาประยุกต์ใช้งาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน การบริหารจัดการ เพิ่มความ ปลอดภัย และที่สำคัญคือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของ VDI นั้นยังถือว่าต่ำกว่า ที่ควรจะเป็น หลายองค์กรยังไม่ประสบความสำเร็จกับการนำ VDI มาประยุกต์ใช้งานเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุหลักๆ เนื่องมา จากประสิทธิภาพของ Storage ไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้งาน ต้นทุนที่สูงจนเกินไป ความซับซ้อนในการติดตั้ง รวมถึง Capacity ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยข้อมูลจาก Gartner พบว่าต้นทุนหลักในการลงทุนระบบ VDI นั้น เป็น ค่าใช้จ่ายของ Storage ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดถึง 74% และ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ VDI ไม่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุหลักที่ทำให้ VDI ไม่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยหลักที่ทำให้หลายองค์กรอิมพลีเม้นต์ระบบ VDI ไม่สำเร็จ หรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายสูง

องค์กรต้องการเปลี่ยนมาใช้ VDI ด้วยสาเหตุจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และการ บริหารจัดการ แต่ในความเป็นจริงพบว่าต้นทุนที่ต้องใช้ กลับสูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนซื้อ PC หรือ Laptop

ประสิทธิภาพต่ำ

พนักงานหรือผู้ใช้งาน VDI ภายใน องค์กรพบว่า ประสิทธิภาพของ VDI นั้น ไม่ได้เป็นไปตามที่ คาด มี IOPS ที่ต่ำและช้ากว่า PC แบบเดิม การใช้งานและรัน แอพพลิเคชั่นช้า ไม่รวดเร็ว อีกทั้งความเร็วในการใช้งานก็ไม่ คงที่

ความยุ่งยากซับซ้อน

การออกแบบและอิมพลีเม้นต์ระบบ VDI มีความยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากต้องมีการคำนวณพื้นที่การ ใช้งานที่เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งาน ภายในองค์กรทั้งหมด • การปกป้องข้อมูล การออกแบบให้ระบบ VDI มีความ สามารถในการทำ Backup, Snapshot อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการ สร้าง DR Site ให้ทำงานแบบ Active/Active หรือ Active/Standby เพื่อปกป้องข้อมูลล้วนมีความยุ่งยากและซับซ้อน

ข้อควรพิจารณาในการเลือก Storage สำหรับ VDI

การพิจารณาเลือก Storage สำหรับ VDI นั้น ควรคำนึงถึงโซลูชั่นที่ สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ โดยมีข้อควร พิจารณาดังนี้

มี IOPS ต่อ Desktop ที่สูง

เป็นธรรมชาติของ VDI ซึ่งมี การใช้ IOPS ที่สูง หาก Storage ไม่สามารถให้ IOPS ตามที่ VDI ต้องการ ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง และสร้างความไม่ พอใจให้กับผู้ใช้งาน ในทางตรงกันข้าม หาก Storage มี IOPS ที่สูง และคงที่ ย่อมทำให้ใช้ VDI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้เวลา Startup/Login น้อย

ระยะเวลาที่ใช้ในการ Start และ Login นั้นส่งผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หาก Storage ไม่สามารถรองรับปริมาณโหลดได้เพียงพอ ย่อมไม่เป็น ที่ประทับใจในการใช้งาน ดังนั้น Storage ที่นำมาใช้ควรจะลดเวลาใน ส่วนนี้ให้เหลือน้อยที่สุด

รันแอพพลิเคชั่นได้เร็ว

ระบบใช้เวลาในการเปิดไฟล์ Excel นานเท่าไร ระบบสามารถค้นหาไฟล์ได้เร็วหรือไม่ หลายครั้งเราพบ ว่าการทำงานบน VDI กลับช้ากว่าการทำงานบน PC ธรรมดา ซึ่งตรง ข้ามกับสิ่งที่ผู้ใช้งานคาดไว้ว่าระบบที่รันบน VDI จะต้องทำงานได้ เทียบเท่าหรือเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการใช้งานบน PC

ลดพื้นที่การใช้งาน พื้นที่บน Storage

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี ความสำคัญและส่งผลต่อต้นทุนทั้งหมดในระบบ VDI หากสามารถหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดพื้นที่การใช้งาน Storage ได้ ย่อมส่งผล ให้ต้นทุนโดยรวมลดต่ำลงด้วย

ก้าวข้ามข้อจำกัดของ VDI ด้วย Atlantis

Atlantis Computing คือ โซลูชั่น Software Defined Storage (SDS) สำหรับสร้างระบบ Hyper-Converged Infrastructure ที่ได้รับรางวัล Best of VMWorld และ Best of Citrix Synergy Award โดยช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ VDI ให้มีความเร็วเทียบเท่า All Flash Array Atlantis สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบซอฟต์แวร์ (Atlantis USX) ที่ นำไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่แล้ว หรือแบบ Hardware Appliance (Atlantis HyperScale) สำหรับองค์กรที่ต้องการ Appliance ที่พร้อม ใช้งานได้ทันที

สิ่งที่จะได้รับเมื่อรันระบบ VDI บน Atlantis คือ

• ให้ประสิทธิภาพของ VDI ในระดับ All Flash Array ทั้งระบบ

• ลดค่าใช้จ่ายได้ 50–90% โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ External SAN ที่แพงมาใช้งาน อีกทั้งช่วยยืดระยะเวลาในการจัดซื้อ Storage ให้นานออกไปอีก

• สามารถเลือกรันบนเซิร์ฟเวอร์ และไฮเปอร์ไวเซอร์ ที่ต้องการ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดผูกติดกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดเป็นพิเศษ • รองรับการขยายเพิ่มประสิทธิภาพได้ในอนาคต

Atlantis กับจุดเด่นที่แตกต่างจาก Storage

Atlantis มีนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากโซลูชั่น Storage ในท้องตลาดโดยทั่วไป ดังนี้

ลดพื้นที่บน Storage ได้สูงถึง 90%

Atlantis ช่วยลดพื้นที่ การใช้ Storage ได้สูงกว่า 90% ไม่ว่าจะใช้ VDI แบบ Non-Persistent หรือ Persistent ก็ตาม องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Storage ที่แพง ทำให้ระบบ VDI ที่รันบน Atlantis มีต้นทุนที่ถูกกว่า PC

In-Line Data Deduplication and Performance Acceleration

ด้วยเทคนิคขั้นสูงในการลดความซ้ำซ้อนข้อมูล (Deduplication) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อมูล (Performance Acceleration) ช่วยให้ลดโหลดบน Storage ส่งผล ให้ได้ IOPS บน VDI เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระบบแบบเดิมที่ไม่มี การใช้เทคโนโลยีใช้ Login VSI ในการทดสอบ โดย Login VSI จะแสดงค่า Users (VSIMmax) ซึ่งเป็นจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่ระบบสามารถรองรับได้ ก่อนที่ Performance จะ Drop ลง โดยทดสอบทั้ง Citrix XenDesktop และ VMWare Horizon View ซึ่งสามารถรองรับ IOPS ได้สูงถึง 171,715 IOPS

In-Memory Performance

ด้วยสถาปัตยกรรมของ Atlantis ที่ออกแบบมาให้สามารถประมวลผลข้อมูลบน Memory ซึ่งมีความเร็วสูง ช่วยลดปริมาณทราฟฟิคบน Memory ก่อนที่จะเขียน ลงบน Storage อีกทั้งช่วยเพิ่ม IO บน Storage ให้สูงขึ้น

ใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์เดิมได้

Atlantis สามารถทำงาน ร่วมกับฮาร์ดแวร์เดิมที่ลูกค้ามีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่

ประหยัดกว่า SAN

เมื่อเปรียบเทียบ Atlantis กับ SAN Storage หรือ Hyper-Converged Infrastructure ทั่วไปในท้องตลาด โซลูชั่นจาก Atlantis ใช้ฮาร์ดแวร์น้อยกว่า ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมลดลง

ความเร็วที่เหนือกว่า

Atlantis ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ ความเร็วในการใช้งานโดยรวมให้สูงขึ้น ซึ่งผู้ใช้จะสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ Startup เร็วขึ้น การเรียก ใช้แอพพลิเคชั่นที่เร็วขึ้นแบบทันที (Near Instant) การค้นหาข้อมูล หรืองานที่เคยต้องใช้เวลาหลายนาที ถูกลดลงเหลือเพียงไม่กี่วินาที

Pool Storage ทุกประเภท

Atlantis ทำหน้าที่ Pool Storage ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น SAN, NAS, Flash, RAM, DAS, Hybrid Array ช่วยให้การใช้ Storage มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัดผลการทดสอบด้วย Login VSI

Login VSI เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ Performance ของ ระบบ VDI โดยสามารถจำลองการทำงานที่มีผู้ใช้พร้อมกันได้เสมือน จริง โดย Login VSI จะวัดจำนวน VM หรือ VDI สูงสุดที่ระบบสามารถ รองรับได้ ก่อนที่ Performance ของระบบทั้งหมดจะลดลง (ภายใต้ จุดที่ User Experience ยังอยู่ในระดับปกติที่ยอมรับได้) การทดสอบในครั้งนี้ ใช้ Atlantis HyperScale CX-12 ซึ่งเป็น Hardware Appliance ขนาด 12 TB จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดสเปค ของ VDI สำหรับแต่ละ User ไว้ที่ 50GB, 2vCPU, 2 GB RAM และ ใช้ Login VSI ในการทดสอบ โดย Login VSI จะแสดงค่า Users (VSIMmax) ซึ่งเป็นจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่ระบบสามารถรองรับได้ ก่อนที่ Performance จะ Drop ลง โดยทดสอบทั้ง Citrix XenDesktop และ VMWare Horizon View ซึ่งสามารถรองรับ IOPS ได้สูงถึง 171,715 IOPS เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับ Benchmark จาก Citrix หรือ VMWare จะเห็นได้ชัดเจนว่า Atlantis ให้ Performance ที่ค่อนข้าง สูงเมื่อเทียบกับระบบ Hyper-Converged Infrastructure ในท้องตลาด โดยทั่วไป สำหรับผู้อ่านที่สนใจรายงานผลการทดสอบโดยละเอียด สามารถติดต่อทีมบริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บทสรุปของ Atlantis

Atlantis ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ VDI ให้สูงขึ้น โดยสิ่ง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ User Experience หรือประสบการณ์ในการใช้งาน ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการ Startup ความเร็วในการ Login รวมไปถึงความเร็วในการเปิดใช้งาน แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับการใช้ PC หรือ Laptop แบบดั้งเดิม Atlantis ได้แก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้ Storage แบบเดิมให้ หมดไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหา Performance ที่ต่ำ, Capacity ที่ไม่ เพียงพอ, Complexity ในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการลงทุนฮาร์ดแวร์ให้ต่ำลง ส่งผลให้ลูกค้าได้ระบบ VDI ที่มี ความเร็วกว่าและมีราคาที่ถูกกว่า PCTop