SCG YAMAMOTO EXPRESS

SCG YAMAMOTO EXPRESS

About SCG YAMAMOTO EXPRESS

scgexpress.co.th ในนามบริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน (Small Parcel Delivery) ทั้งในรูปแบบ B2B (ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจ ถึง ผู้บริโภค) และ C2C (ผู้บริโภค ถึง ผู้บริโภค)

ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย และดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด เราพร้อมส่งมอบความสุข ให้ลูกค้าของเราทุกคน วางใจได้ทั้งเรื่อง คุณภาพ การให้บริการ การส่งพัสดุตรงตามเวลา พัสดุไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง และบริการที่เป็นมิตรของพนักงานทุกคน ด้วยสโลแกน “Deliver Your Happiness” เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าพัสดุทุกชิ้นจะถูกจัดส่งอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงตามเวลา ด้วยระบบการจัดส่ง การบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

Faster & Better for serve any

customer’s need

ในปัจจุบันการแข่งขันด้านการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การที่ SCG Yamato Express มีระบบการให้บริการด้าน Contact Center ที่รวดเร็ว ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก เพราะลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้ทันท่วงที สามารถใช้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดการให้บริการของ SCG Yamato Express ที่เน้นคุณภาพ การให้บริการ การส่งพัสดุตรงตามเวลา มีระบบการจัดส่ง และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ดูแลด้วยความเอาใจใส่

Why AWS?

เนื่องจากธุรกิจของ SCG Yamato Express เป็นธุรกิจ Delivery ย่อมต้องการความฉับไวและรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า  การบริหารงานจัดส่ง และปรับเปลี่ยนได้ตาม season ของตลาดและสถานการณ์ธุรกิจ ทำให้การบริหารระบบแบบ Cloud services ได้เปรียบกว่าในแง่ของการจัดการระบบ ทั้งยังควบคุมต้นทุนได้ง่าย พร้อมปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานได้รวดเร็ว คล่องตัว พร้อมทั้งค่าบริการที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีระบบนิเวศที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

Why G-ABLE?

ความเชื่อมั่นในทีมงาน จีเอเบิล มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำ contact center มากกว่า 20 ปี ให้บริการวิเคราะห์ ออกแบบ แนะนำการบริหารจัดการ customer experience ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลชัน

G-Able Contact Center powered by AWS ที่เสนอเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานธุรกิจของ SCG Yamato Express ในปัจจุบัน และปรับเพิ่ม user ได้ง่ายและค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน

The Benefits of Working with AWS and G-ABLE

นอกจากใช้ AWS เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการด้าน Contact Center แล้ว ยังได้เชื่อมต่อระบบนี้เข้ากับระบบ Case management ที่บริษัทใช้งานอยู่เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องถึงกันผ่าน Lambda และ Enterprise API ซึ่งส่งผลให้ระบบงาน Customer Service ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยกระดับประสบการณ์

เพิ่มความรวดเร็วให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดียิ่ง

Tags:


Top