4 หัวใจหลักของ พ.ร.บ. PDPA

4 หัวใจหลักของ พ.ร.บ. PDPA

เชื่อว่า ณ เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างแน่นอน! ซึ่งการเริ่มต้นทำ PDPA นั้นไม่ยาก ขอเพียงองค์กรต้องทำให้ครบและรักษาสมดุลทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก อันประกอบด้วย

  1. People การสร้างรากฐาน PDPA ที่มั่นคงควรเริ่มต้นจากคนในองค์กรเสียก่อน เพราะเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้ว จะช่วยให้ทำงานสอดรับกับ พ.ร.บ. ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในส่วนงานต่าง ๆ เช่น IT, Marketing และ HR
  2. Process กำหนดแนวทางพื้นฐานในการปกป้องข้อมูลให้ชัดเจน ตั้งแต่วินาทีที่ได้รับข้อมูล, การลบข้อมูลออกจากระบบ, ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ, ความชัดเจนของสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนหลัง
  3. Data ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงวิธีการจัดเก็บว่าอยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้ถือสิทธิ์ดูแลข้อมูลอยู่ เพราะในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลหรือขอยกเลิกการให้ข้อมูล จะต้องตรวจสอบย้อนหลังได้
  4. Technology ตัวช่วยในการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้น แก่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลข้อมูลหรือ Data Privacy Owner (DPO) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมในด้านนี้ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเอเบิล จำกัด

โทร : 065-719-3899

Tags:


Top