E-tax invoice & receipt เทรนด์ใหม่

E-tax invoice & receipt เทรนด์ใหม่

เมื่อประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น National E-payment เต็มตัว ทำให้เหล่าผู้ประกอบการต่างต้องปรับตัวนำระบบการเงินเข้าสู่โลกออนไลน์ ไม่เว้นแม้แต่ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

E-Tax จึงเป็นเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมสรรพากรแนะนำให้ใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ กิจการร้านค้า ส่งข้อมูลถึงลูกค้าและกรมสรรพากรได้รวดเร็วผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ได้เลย โดย E-tax มีจุดเด่นอะไรบ้าง? ธุรกิจใดต้องปรับใช้? มาดูรายละเอียดกัน

จากตารางจะเห็นว่า การออกเอกสารและจัดเก็บข้อมูลออนไลน์มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร ลดจำนวนกระดาษ ประหยัดพลังงาน รวมถึงมีความปลอดภัยของเอกสารมากขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์แฝงด้านภาษี เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีภาฉบับที่ 683 ที่ให้สิทธิยกเว้นเพิ่มเติมในกรณีที่ลงทุนในระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษี และเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด

แล้วใครบ้างที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์?

ต่อไปการออกใบกำกับภาษีที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องประทับรับรองเวลาและจัดเก็บในฐานข้อมูลก่อนส่งให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง ซึ่งระยะเวลาเข้าระบบ E-Tax invoice ขนาดธุรกิจที่ต้องดำเนินการ มีดังนี้

  1. ระยะเวลาเข้าระบบ E-tax invoice 1 ม.ค. 61
  • ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายได้มากกว่า 500 MB
  • ผู้ประกอบการรายกลาง รายได้น้อยกว่า 30 MB แต่ไม่เกิน 500 MB
  1. ระยะเวลาเข้าระบบ E-tax invoice 1 ม.ค. 63
  • ผู้ประกอบการรายเล็ก รายได้น้อยกว่า 1.8 MB แต่ไม่เกิน 30 MB
  1. ระยะเวลาเข้าระบบ E-tax invoice 1 ม.ค. 65
  • ผู้ประกอบการรายเล็กมาก รายได้น้อยกว่า 1.8 ล้าน

เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ E-tax invoice เราจึงพัฒนาโซลูชัน Taxircle เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาดจัดทำและนำส่งข้อมูลใบรับ/ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กรมสรรพกรแนะนำได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงเสริมฟังก์ชันการทำรายงานสรุปผลธุรกรรมและการนำส่งภาษีเมื่อมีการชำระผ่านระบบ E-payment อีกด้วยครับ

โดยรูปแบบการให้บริการของ Taxircle มี 2 แบบ

𝟭. 𝗛𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗼 𝗛𝗼𝘀𝘁 อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ Template ที่บริษัทจัดเตรียมให้ จากนั้นระบบจะทำการดึงไฟล์มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ XML พร้อมใส่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PKI ลงไปใน XML) เพื่อจัดส่งให้กรมสรรพากรต่อไป และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ PDF เพื่อนำส่งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการทางอีเมล

𝟮. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿 อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบTemplate ที่บริษัทจัดเตรียมให้ จากนั้นระบบจะทำการดึงไฟล์มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ XML พร้อมใส่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PKI ลงไปใน XML) เพื่อจัดส่งให้กรมสรรพากรต่อไป และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ PDF เพื่อนำส่งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการทางอีเมล พร้อมจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Kool Keeper เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักญานระยะยาว 5 ปี

จีเอเบิลพร้อมดูแลจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเอเบิล จำกัด

โทร : 065-719-3899

Tags:


Top