ก้าวสู่ยุคดิจิทัลแห่งอนาคต ด้วย AI

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลแห่งอนาคต ด้วย AI

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลแห่งอนาคต ด้วย AI

พวกเราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ หลายๆ องค์กรได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลิต การขนส่ง ไอที และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น

จากการศึกษาข้อมูลบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ O’Reilly ระหว่างปี 2017-2019 พบว่าองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจแบ่งเป็น Unsupervised Learning, Deep Learning และ Natural Language Processing

Unsupervised Learning เป็น AI อัลกอรึทึมประเภทหนึ่งที่สามารถตรวจจับรูปแบบต่างๆ ของข้อมูลที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลต่างๆ ได้เอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์สอน หรือแนะนำ ซึ่งประเด็นนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นถึง 53% ในปี 2018 และ 172% ในปี 2019

แม้ว่าความสนใจในหัวข้อ Deep Learning จะลดลงเล็กน้อยในปี 2019 แต่ก็ยังคงคิดเป็น 22% ของจากความสนใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้เทคโนโลยี AI นอกจากนั้นยังส่งผลไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น Reinforcement Learning ได้รับความสนใจมากขึ้นถึง 1500% นับตั้งแต่ปี 2017 แต่ถึงกระนั้น Deep Learning ก็ยังคงเป็นกระบวนการทาง AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำไปประยุกต์ใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจ คือ Natural Language Processing (ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 15% ในปี 2018 และ 9% ในปี 2019) แต่ก็คิดเป็น 12% ของจากความสนใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI . อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AI จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น Chatbot มีความสนใจลดน้อยลง 17% ในปี 2018 และลดลงถึง 34% ในปี 2019 เป็นต้น อาจเป็นเพราะแชทบอทเป็นแอปพลิเคชันแรกด้าน AI ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
และเพิ่มยอดขายให้คุณไปพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเอเบิล จำกัด

โทร : 065-719-3899Top