360 Data Management รากฐานแห่งการจัดการข้อมูลที่ดีในองค์กร

360 Data Management รากฐานแห่งการจัดการข้อมูลที่ดีในองค์กร

gable-veritas

เมื่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลภายในองค์กรนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการจัดการเป็นอย่างมาก ทำให้การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เพราะอาจทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและได้เปรียบคู่แข่งอีกด้วย การวางรากฐานที่ดีให้กับระบบการจัดการข้อมูลขององค์กรจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Digital Transformation depends on Enterprise Data Management.

เมื่อข้อมูลที่มีอยู่ในมือนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ องค์กรจำนวนมากจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ในมือ เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมาย โดย VERITAS บริษัทเทคโนโลยีโซลูชัน ได้กล่าวไว้ว่าข้อมูลที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานหลักๆ 3 อย่าง ได้แก่

Enterprise-data-management-360-veritas
  • ข้อมูลเชิงลึก (Insight)

ข้อมูลจะต้องมีคุณภาพ นำไปวิเคราะห์ได้ ซึ่งต้องทำการระบุและจัดกลุ่มไฟล์ขนาดใหญ่ที่ถูกจัดเก็บไว้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารธุรกิจได้อีกด้วย

  • ความพร้อมใช้งาน (Availability)

ต้องมีความพร้อมใช้และยืดหยุ่นต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ และทำให้ทำงานได้ในรูปแบบของระบบองค์กรที่ต่างกัน รวมถึงการทำงานรวมกันของเทคโนโลยีคลาวด์จากผู้ให้บริการที่ต่างกัน

  • การป้องกัน (Protection)

ข้อมูลที่วางไว้ในองค์กรจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และต้องแน่ใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ถูกรบกวนระหว่างใช้งาน

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในธุรกิจตามที่คาดหวังไว้นั้น ปัจจัยพื้นฐานของข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่การจะได้มาซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้น จำเป็นต้องอาศัยการจัดการระบบให้มีความสอดคล้องและทำงานร่วมกันได้อีกด้วย ซึ่งก็หมายถึงการนำซอฟต์แวร์เข้ามาเป็นตัวหลักในการจัดการระบบขององค์กรนั่นเอง

จัดการข้อมูลในองค์กรด้วย VERITAS 360 Data Management

360 Data Management นั้นเป็นแนวทางที่จะมาช่วยในการจัดการข้อมูลปริมาณมากในองค์กรให้มีความครบครันมากยิ่งขึ้น ถูกคิดโดย VERITAS โดยคำนึงถึงการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามพื้นฐานของข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นคือ ข้อมูลเชิงลึก ความพร้อมใช้งาน และการป้องกัน ไปผสมรวมกับองค์ประกอบ 4 อย่างของ 360 Data Management ได้แก่

องค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการข้อมูล ภายใน 3 ปี

41%

Not touched in 3 years

Source: Veritas Genomics Report, 2016

Visibility and Control: สามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางนโยบายการจัดการข้อมูล ป้องกันการลบข้อมูลหรือสำเนาที่ไม่พึ่งประสงค์ รวมถึงการคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นในอนาคต

End to end resiliency: เพิ่มความสามารถที่มากกว่าการสำรองข้อมูลขององค์กร ด้วย Orchestration และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆที่เกิดขึ้น

Optimization of resources: การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดสรรทรัพยากรในโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

Risk management: ระบุความเสี่ยงและประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

เมื่อการจัดการข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นเมื่อต้องการวางรากฐานขององค์กรให้มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีอย่างเช่น 360 Data Management ซึ่งสามารถใช้ได้กับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่หลากหลาย ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Solutions Brief 360 Data ManagementTop