360 Data Management อีกระดับของความปลอดภัยในการจัดการข้อมูล

360 Data Management อีกระดับของความปลอดภัยในการจัดการข้อมูล

gable-veritas

ในองค์กรปัจจุบันส่วนมาก กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถทำงานได้ในหลายสถานที่, การสร้างประสบการณ์ในโลกออนไลน์ให้ลูกค้า หรือการเข้าถึงรายงานสำคัญต่างๆของบริษัทแบบ Real-Time ซึ่งนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของคุณนั้นกำลังจะต้องพึ่งพาข้อมูลแบบเต็มตัว เราจึงสามารถกล่าวได้เลยว่าข้อมูลนั้นกำลังจะกลายเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของธุรกิจของคุณ และหากไม่มีการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยก็อาจสามารถทำให้ธุรกิจชะงักได้

แต่ว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและยังมีการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจได้อย่างดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดบุคคลากรที่จะสามารถจัดการข้อมูลต่างๆที่มีความระเอียดอ่อนให้มีความปลอดภัยได้

ทุกการจัดการข้อมูลต้องมีความมั่นใจและปลอดภัย

Veritas บริษัทให้บริการจัดการข้อมูล และโซลูชั่นด้านการจัดเก็บข้อมูล แนะนำเทคโนลี 360 Data Management ที่มาช่วยในการจัดการกับข้อมูล พร้อมกับ NetBackup ที่มาช่วยให้การจัดการข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 3 ศักยภาพที่สำคัญ

Enterprise-data-management-360-veritas

1.สามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมกว้าง : ด้วยความสามารถของ NetBackup และ Veritas Information Map คุณจะสามารถ

  • เปลี่ยนข้อมูลสำรองที่มีอยู่แบบเดิม ๆให้กลายเป็นระบบจัดการอัจฉริยะ: ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลของคุณด้วยการเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถทำการลบหรือย้ายข้อมูลไปยัง Public Cloud โดยที่ไม่ต้องมีการวิเคราะห์หรือหาข้อมูล Meta Data
  • สร้างความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายและมูลค่าของข้อมูล: ทำให้สามารถกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้เหมาะสมกับมูลค่าของข้อมูลไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้ โดยสามารถจัดการปรับเปลี่ยนความเหมาะสมได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
  • คาดการณ์ความต้องการในอนาคต: ด้วยข้อมูลที่เติบโตเฉลี่ย 39% ต่อปีคุณต้องมีการวางแผนในการย้ายข้อมูล และต้องแยกได้ว่าข้อมูลได้บ้างที่สามารถย้ายไปอยู่บน Public Cloud ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลกระทบตามมา

2.สามารถกู้ข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น : NetBackup และ Veritas Resiliency Platform (VRP) จะช่วยให้คุณ

  • กู้คืนแอปพลิเคชันที่เลือกได้อย่างอิสระ : ด้วยการกู้ข้อมูลของแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งจะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) และยังสามารถกู้คืนได้อย่างเป็นลำดับตามกระบวนการที่ต้องการได้อีกด้วย
  • สร้างความมั่นใจในการกู้ข้อมูลจากเหตุภัยพิบัติ : NetBackup จะช่วยให้การกู้ข้อมูลสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นและกู้คืนได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถการดำเนินธุรกิจภายในและภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับการดูแลในทุกระดับ : จะช่วยให้สามารถจัดการและตรวจสอบข้อมูลได้จากส่วนกลาง และเข้าถึงทั้ง Recovery point objective (RPO) และ Recovery time objective (RTO) ได้ในระดับชั่วโมงจนถึงวินาที และยังมีการจัดการแบบง่ายๆทั้งการสำรองข้อมูลและการจำลองแบบเป็น data transport layers

3.สามารถจัดการสำเนาข้อมูลได้อย่างรอบด้าน : ด้วย NetBackup และ Veritas Velocity ที่จะทำให้

  • ลดพื้นที่การจัดเก็บได้ถึง 60% : ด้วยการจัดเตรียมสำเนาเสมือนตามความต้องการจาก NetBackup ของคุณคุณสามารถลดกระบวนการสร้างและจัดการสำเนาในรูปแบบกระดาษ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการสำรองข้อมูลและเพิ่มระดับการให้บริการอีกด้วย
  • การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย : สามารถปรับปรุงความคล่องตัวโดยการจัดหาข้อมูลให้แก่ทีมทดสอบและทีมพัฒนา สามารถส่งการวิเคราะห์และรายงานผลได้ตามคำขอเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องใช้ในขณะที่ปกป้องข้อมูลสำคัญ
  • ลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน : Veritas Velocity จะทำงานร่วมกับ NetBackup ซึ่งจะช่วยให้ขนาดของโครงสร้าง Infrastructure มีขนาดเล็กและซับซ้อนน้อยลง ทำให้ง่ายต่อการแบ่งหรือแทนที่ด้วยข้อมูลสำรอง และรักษาความปลอดภัย

ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลเพียงอย่างเดียว อาจจะมีช่องว่างให้เกิดการเสียหายต่อข้อมูลได้หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นในการทำกิจกรรมใดๆที่กำลังจะส่งผลต่อข้อมูล ที่ได้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีค่าแล้ว ควรจะต้องพึงระลึกไว้ว่าจะต้องกระทำด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

Freepik.com

Internous.co.jpTop