6 ขั้นตอนในการใช้ Big Data ช่วยให้ SMEs ทะยานไปถึงดวงดาว (ตอนแรก)

6 ขั้นตอนในการใช้ Big Data ช่วยให้ SMEs ทะยานไปถึงดวงดาว (ตอนแรก)

การมาถึงของยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันด้วยข้อมูลมากมายนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Big Data นั้นเป็นเพียงเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแล้วละก็ คุณกำลังจะพลาดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณ เพราะเพียงแค่ 6 ขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้งาน Big Data ได้

1. ติดปีกให้ธุรกิจคุณไปอยู่บนเมฆ

การใช้งานบริการของ Cloud แนวคิดหลักเลยคือการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน, CRM, Project management, การเก็บไฟล์ข้อมูล, Backup, Email, Customer service และบัญชีต่างๆ ก็จะช่วยให้การจัดการข้อมูลนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดงบประมาณที่จะต้องนำไปใช้กับการติดตั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังนั้นการปรับตัวธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆบน Cloud ได้ก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

2.สำรวจวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

วัฒนธรรมองค์กรคือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งทุกธุรกิจล้วนมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตัวเอง ซึ่งก่อนที่จะทำเทคโนโลยีใดๆ มาปรับใช้ในองค์กรควรจะมีการประเมินวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพื่อจะได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

โดยธุรกิจขนาดเล็กมักจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยังไม่ฝังรากลึกมาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการได้ใกล้ชิดกับลูกค้าของธุรกิจขนาดเล็ก เพราะคุณสามารถสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้พร้อมๆ กับการให้บริการลูกค้าได้อีกด้วย

3.รู้ตัวว่าทำไปเพื่ออะไร

ข้อมูลที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ถือเป็นอีกหนึ่งตัววัดว่าคุณมีการประเมินธุรกิจของตัวคุณเองดีแค่ไหนด้วยการหาว่าจุดประสงค์ของการใช้ Big Data นั้นคุณจะใช้มันเพื่อหาคำตอบให้กับอะไร เพราะการวิเคราะห์ที่ตรงจุดนั้นไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าข้อมูลที่มีอยู่ เพราะข้อมูลที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช้ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับกระดาษหนึ่งรีมหรือแฟ้มข้อมูลร้อยแฟ้ม แต่เป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาล

เทคนิคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการใช้ Big Data คือการรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร แนวทางที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือการเข้าไปวิเคราะห์มันด้วยตัวเอง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็คือ การใช้เวลาในการถามลูกค้าของคุณและทีมขายของคุณ ว่าพวกเขายังขาดอะไร หรือสิ่งไหนที่พวกเขาอยากได้ยินหรืออยากเห็น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถหาคำตอบของคำถามที่ว่าเทรนใน Google Insights และ Google Public Data จึงเป็นแบบนั้นหรือควรจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไหนดี

ในตอนแรกนี้เราพูดถึง 3 ขั้นตอนข้างต้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะนำ Big Data เข้ามาใช้งาน และในส่วนของอีก 3 ขั้นตอนในตอนต่อไปนั้นก็เป็นการพูดถึงขั้นตอนก่อนการใช้งานจริงสำหรับการนำ Big Data เข้ามาใช้งาน

อ่านต่อ 6 ขั้นตอนในการใช้ Big Data ช่วยให้ SMEs ทะยานไปถึงดวงดาว (ตอนจบ)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

Freepik.com

Businesscomputingworld.co.uk

Halogensoftware.comTop