ธุรกิจขนาดเล็กกับข้อได้เปรียบในสนาม Big Data

Big-Data-5-1

ธุรกิจขนาดเล็กกับข้อได้เปรียบในสนาม Big Data

ในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริษัทนั้นไม่ได้เล็กตาม การนำข้อมูล Big Data มาช่วยในการจัดการธุรกิจจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงข้อได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กกับการนำเทคโนโลยี Big Data ไปใช้งาน

ได้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ

การจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวันนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีการเปลี่ยนมุมมองว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก แต่เป็นใช้ข้อมูลอันมีค่าในการหาคำตอบของปัญหาทางธุรกิจ จากนั้นก็ตั้งคำถามว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้น มีความเพียงพอต่อการตอบปัญหาทางธุรกิจนั้นหรือไม่

ซึ่งวิธีการตั้งคำถามนั้น ธุรกิจขนาดเล็กจึงได้เริ่มจากคำถามพื้นฐานเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่มากนัก และเมื่อได้คำตอบแล้วจึงค่อยยึดวิธีการนั้นเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

มีความเร็วและความยืดหยุ่น

ขนาดที่เล็กกับความยืดหยุ่นนั้นเป็นของคู่กัน ด้วยความที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนี้จะค่อนข้างได้เปรียบบริษัทขนาดใหญ่ได้ด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพราะในบริษัทขนาดใหญ่กว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการต่างๆ อาจต้องใช้ขั้นตอนที่มากและใช้เวลาที่มากตามไปด้วย ซึ่งในการใช้เทคโนโลยีอย่าง Big Data  ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นควบคู่กับการสามารถนำมาใช้และลงมือดำเนินการอย่างรวดเร็วได้นั้นก็หมายถึงโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะสามารถดึงลูกค้ามาหาคุณได้ก่อนใคร

ทุกคนมีส่วนร่วม

ในธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยเมื่อทุกฝ่ายขององค์กรทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งการทำงานเป็นทีมของธุรกิจขนาดเล็กนั้นจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการที่ทุกคนมีทิศทางเดียวกันในการทำงานก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิกในองคกรได้มากขึ้น และการที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มา จะเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจในเรื่องการทำงานได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว ซึ่งจะกลายมาเป็นผลกำไรให้กับองค์กรต่อไป

สรุป

อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แม้ว่า Big Data จะนับว่าเป็นการลงทุนที่น่าลองและคุ้มค่า แต่หากบุคลากรภายใน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ระบบปฏิบัติการ หรือผู้บริหาร ยังไม่มีความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญในการใช้งานที่เพียงพอ การมองหาที่ปรึกษาจากข้างนอกมาช่วยในการดำเนินงานบ้างก็ถือเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะไม่เพียงแต่คุณจะได้ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแล้วยังเป็นการฝึกบุคลากรให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสำหรับการทำงานในอนาคตอีกด้วยTop