API Economy : สร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วย API

API Economy : สร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วย API

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน “ยิ่งเปิดกว้างมากยิ่งให้ผู้คนเข้าถึงได้มาก ยิ่งมีโอกาสสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้มาก”

เป็นกลยุทธ์ที่ทุกบริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่กำลังดำเนินอยู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละองค์กรจะมีทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผ่านหลายช่องทาง ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้ระบบ IT อยู่บนสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นแบบ Traditional, Virtual หรือ Cloud Environment เพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการให้บริการ

แต่ในปัจจุบันบริษัทหลายรายได้ค้นพบการขยายการทำธุรกิจแบบใหม่ผ่านพันธมิตรทางการค้าที่เรียกว่า Digital Economy Partners ที่ช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะทำการลงทุนหรือพัฒนาเอง

การสร้างธุรกิจและพันธมิตรทางการค้าในโลก Digital ผ่านทาง API

บริษัทยักษ์ใหญ่หลายราย เช่น Amazon, Facebook, Twitter, Nike, etc. ขยายธุรกิจของตนเองโดยมีหลักแนวคิดที่ว่าให้ลูกค้าหรือคู่ค้าสามารถเข้าถึงบริการ (Services) สินค้าหรือ Asset ของตนเองได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง

ต้องขอบคุณการพัฒนาของโลก Internet of Things (IoT), Mobile Device และ Social Networking ที่ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีช่องทางมากขึ้น ในอดีตเมื่อไม่นานมานี้เราเข้าถึงข้อมูลทางInternetผ่าน Web Browser ซึ่งเป็นการ Access หรือเข้าถึงเพื่อเรียกใช้หรือดูข้อมูลเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเมื่อเรามี Mobile Device, IoT และ Social Networking เราต้องการ Share หรือ Expose ข้อมูลมากขึ้น ไม่ได้ต้องการแค่ Access หรือดูข้อมูลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ทุกคนอยาก Post รูปภาพ, Clip Video ดีๆ หรือกด Like เป็นต้น ในภาคธุรกิจก็เช่นกันบริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายมีวิสัยทัศน์ที่ว่ายิ่งShare หรือ Expose ข้อมูลสินค้าหรือAsset ของตนมากเท่าไรมีคนเข้าถึงข้อมูลมากเท่าไรก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นเท่านั้น วิธีการที่ทำการ Expose ข้อมูล (Information), Asset, Services หรือ Capabilities ของบริษัทเหล่านั้นในปัจจุบันทำผ่าน Open APIs ที่บริษัทเหล่านี้ทำการพัฒนา APIs ขึ้นมาเพื่อ Expose หรือ Share Asset ต่างๆ เพื่อให้ Digital Economy Partners ทั้งหลายมาเรียกใช้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของคำว่า API Economy

ตัวอย่างของภาคธุรกิจที่นำแนวคิดเรื่อง API Economy มาใช้ ในธุรกิจจริง อาทิ

• Best Buy

ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาเป็น ตัวอย่างหนึ่งที่ Share APIs คู่ค้าของ Best Buy สามารถที่จะใช้ Best Buy APIs เพื่อมาดูข้อมูลสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้ คู่ค้าก็สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจาก Best Buy ผ่านเว็บไซต์ของตัวเองได้ ซึ่งในกรณีนี้คู่ค้าเองก็ได้ผลกำไรจากการเป็นพันธมิตรกับ Best Buy ด้วยเช่นกัน

• Netflix

ผู้ให้บริการ Movie Online ซึ่งผู้ใช้บริการจำนวนมากในปัจจุบันอาจไม่ได้ดูภาพยนตร์จากเว็บ Netflix แต่เลือกที่จะดูผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart TV, Apple TV, Smartphone หรือ Tablet ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่จำนวนมากและเพิ่มใหม่เรื่อยๆ ตลอดเวลา ถ้าจะหวังพึ่งให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Netflix ต้องมาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เล่น Netflix ได้กับทุกอุปกรณ์คงเป็นไปได้ยากและไม่ทันตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทาง Netflix ใช้วิธีเปิด APIs เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงระบบของ Netflix ได้ ทำให้ในปัจจุบันมีอุปกรณ์มากกว่า 800 ชนิดที่สามารถเล่น Netflix ได้โดยไม่ต้องพัฒนาเอง

พลังและความสำคัญของ API

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นและผลลัพธ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว ทำให้ APIs เป็นตัวจักรกลที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ สิ่งรอบนอกที่เป็น Channel Access มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการเข้าถึงบริการมีความหลากหลาย แต่สี่งที่ยังคงเป็น Core หรือแกนหลักยังคงเหมือนเดิมคือ Applications และ Identities (ความเป็นตัวตน หรือ ผู้ใช้) สิ่งที่ท้าทายคือทำอย่างไรให้สิ่งเก่ากับสิ่งใหม่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ ตัวที่เป็นสะพานเชื่อมทั้งหมดระหว่างแกนหลักและ Channel Access ทั้งหลาย เอาไว้ด้วยกันคือ APIs

ในอดีตถ้าพูดถึง APIs มันจะเป็นระบบปิด (Proprietary) ที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงและผูกติดกับ Product หรือ Solution ค่อนข้างมากเพราะเจ้าของ Product หรือ Solution เป็นผู้พัฒนา APIs ขึ้นมาให้เพื่อเป็นสะพานติดต่อกับระบบภายนอก ในอดีต APIs จะต้องมี Platform มี Data Model และการเชื่อมต่อตามข้อกำหนด ทำให้ APIs เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ยืดหยุ่น การเรียกใช้งานต้องใช้ทักษะที่สูง

แต่ในปัจจุบัน APIs ส่วนใหญ่ ถูกพัฒนาและออกแบบอยู่บนพื้นฐาน SOA ซึ่งมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ซ่อนความซับซ้อนของ Back-End System ทำให้ผู้ที่เรียกใช้ หรือ Economy Partner Developers ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือเข้าใจระบบ Back End ของผู้ให้บริการ (จุดนี้ก็เป็นผลดีต่อผู้ให้บริการเพราะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบงานที่อยู่หลังบ้าน) นอกจากนี้ APIs ตัวเดียวกันสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาบนอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลายได้ (Write Once Run Everywhere) เช่น Browser, Mobile Device, Tablet, IoT, Cloud เป็นต้น ที่สำคัญ APIs ในปัจจุบันเป็นแบบ Lightweight โดยใช้ RESTFul Interface ทำให้ประสิทธิภาพ ในการตอบสนองต่อผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็วสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน (User Experience)

ประโยชน์ของ API

จากที่กล่าวข้างต้นเราจะเห็นความสำคัญและบทบาทของ APIs ที่ถูกนำมาใช้เป็นแกนหลักของการดำเนินธุรกิจ Digital Business ในปัจจุบันนอกจากในแง่Business จะได้ประโยชน์แล้ว ในแง่ IT ก็ได้ประโยชน์จาก APIs ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวก รวดเร็วในการพัฒนาServices ใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น (Agility) ยังส่งเสริมกับองค์กรที่กำลังใช้หลัก Agile Methodology มาใช้ในการพัฒนาระบบและServices ต่างๆ ได้ ทำให้ Development Processes เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนเพราะสามารถเรียกใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายได้

กล่าวโดยสรุปเหตุผลหลักๆ ที่ต้องพัฒนา APIs มีสองประเด็น

1) การเติบโตของ Mobile Device ที่มีหลากหลายทั้งในแง่ของ OS และยี่ห้อที่อาจมีขนาดที่แตกต่างกัน และยังมีเรื่องของInternet of Things ที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น Smart TV, Smart Watch ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอาจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากกว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคชันให้ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งการที่จะให้ทีมไอทีในองค์กรมาพัฒนาระบบเองทั้งหมดย่อมเป็นไปได้ยากมาก การเปิด APIs จะช่วยทำให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาช่วยสร้างแอปพลิเคชันให้กับองค์กรได้มากขึ้น

2) การเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่นๆ (B2B Integration) โดยการเปิด APIs เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของระบบธุรกิจ เป็นการขยายช่องทางธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

จากบทความในตอนนี้เราจะเห็นที่มาที่ไป ประโยชน์และความสำคัญของ APIs ทำไมเราถึงได้ยินคนเริ่มพูดถึง API Economy ต่อไปต้องมาดูว่าเราจะบริหารจัดการ API (API Governance) ได้อย่างไร จะนำเสนอ APIs ของเราให้ Economy Partners นำไปใช้ได้อย่างไรแล้วความปลอดภัยจะต้องมีเรื่องอะไรบ้าง (API Security) จะมีการบริหาร API ที่ดี อย่างไร (API Management) และการควบคุมแบบครบวงจร (Lifecycle Control) ต้องเป็นอย่างไร

ข้อมูลอ้างอิง

  • Dr. ThanachartNumnonda; IMC Institute
  • Gartner Report : Innovation Insight: Open APIs Are Catalysts for Telecom Providers’ Business-Led Innovations; Published: 26 August 2014Top