วิเคราะห์ทุกก้าวของข้อมูลด้วย Azure Analysis Services

วิเคราะห์ทุกก้าวของข้อมูลด้วย Azure Analysis Services

Mverge-Microsoft

โลกปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นในทุกๆวัน ในทุกธุรกิจข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด การใช้บริการ Cloud ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่อีกระดับ

อะไรคือ Azure Analysis Services

Azure Analysis Services เป็นหนึ่งในบริการ Cloud Data Platform ของ Microsoft ที่มีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง Server ได้อย่างรวดเร็ว การเริ่มหรือหยุด Server ได้ดังใจ จนไปถึงการเข้า Azure Active Directory ซึ่งการให้บริการที่เป็นแบบ Platform-as-a-Service (PaaS) ก็ยังสามารถเข้ากันได้กับของที่คุ้นเคยอย่าง SQL Server Analysis Services อีกด้วย

ความสะดวกและรวดเร็วคือพลัง

Azure Analysis Services มีความสะดวกและความรวดเร็วสูงด้วยการทำงานที่อยู่บน Cloud นักพัฒนาจึงจัดการกับทรัพยากรข้อมูลได้ง่ายโดย

  • สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะจาก on-premises data sources หรือ จาก cloud ด้วยกัน ผ่านทาง gateway ที่มีความเร็วและความปลอดภัยสูง
  • สามารถเริ่ม, หยุด Server หรือ สามารถปรับขนาดของ server ได้อย่างอิสระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องมี Hardware รวมไปถึงการอัพเดทหรือการบำรุงรักษา
  • สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในระดับ Real-time Analytic ที่จะช่วยจัดการกับข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้าง BI ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้

ยกระดับธุรกิจให้ดีขึ้น

หนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือร้านอาหาร Chili’s ที่นำเทคโนโลยี Azure มาใช้กับแท็บเล็ต Ziosk บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อช่วยเพิ่มสะดวกในการสั่งอาหารและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าในระหว่างที่รออาหาร

ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น ทุกการกระทำของลูกค้าบนแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นการคลิก การดู หรือการทำธุรกรรมต่างๆ รวมไปถึงการทำแบบสำรวจบนแท็บเล็ตนั้นจำถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น และด้วยเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถสร้าง Power BI dashboards ที่จะช่วยให้ ร้านอาหารสามารถปรับแต่งเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดีที่สุด

สรุป

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้นจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจสามารถพบกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการเติบโต ไม่เพียงแค่การเพิ่มยอดขายหรือการปรับปรุงบริการเท่านั้น ยังรวมไปถึงการกำหนดทิศทางของธุรกิจของคุณให้มีทิศทางที่เหมาะสมบนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลใบนี้ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

Microsoft.com

 

 

 

 Top