Azure Stream Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Azure Stream Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Mverge-Microsoft

พลังงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การทหาร หรือทางการแพทย์ ล้วนต้องใช้แหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงไว้ให้สามารถทำงานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ถ้าอยู่ ๆเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการที่แหล่งพลังงานเหล่านั้นทำงานบกพร่องหรือขาดหายไป ก็จะเกิดความวุ่นวายที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time อย่าง Azure Stream Analytics ก็จะช่วยจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

เพราะบางอย่างรอไม่ได้

อย่างเช่นกรณีของ Cummins บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่ช่วยให้เราอบอุ่นและปลอดภัย รวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉินในโรงพยาบาล ซึ่งตอนนี้ Cummins ได้ยกระดับความมั่นคงของพลังงานทางไฟฟ้าขึ้นอีกระดับด้วยการนำ Microsoft Azure Stream Analytics และเทคโนโลยี Cloud มาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าระยะไกลได้จากในทุกที่ทั่วโลก ซึ่งมีชื่อว่า PowerCommand Cloud

 

โดย PowerCommand Cloud จะทำการเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลกที่ทางบริษัทได้ติดตั้งและทำการวิเคราะห์แบบ Real-Time ด้วย Azure Stream Analytics ที่มีการแสดงผลผ่านหน้าจอ Interactive ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถเข้าถึงข้อมูลของเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและจากการวิเคราะห์ของ Azure Stream Analytics ก็จะทำให้ช่างเทคนิคหรือเจ้าของกิจการที่ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้านั้นรู้ถึงจุดบกพร่องของเครื่องก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันอย่างไฟฟ้าดับหรือไม่มีพลังงานที่จะดำเนินกิจการต่อ ซึ่งในบางครั้งการที่ไฟดับเพียบชั่วครู่ อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อตัวลูกค้าหรือตัวบริษัทอย่างมหาศาลก็เป็นได้

มาตรฐานใหม่แห่งความมั่นใจ

ไม่เพียงแค่ด้านพลังงานเท่านั้น ในทุกอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันขึ้น อย่างเช่น โรงงาน รถยนต์ หรือ การบิน การที่เราสามารถตรวจสอบสมรรถนะต่างๆของเครื่องยนต์และสามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมเป็นผลดีต่อทั้งบริษัท พนักงาน รวมไปถึงผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยให้ทุกคนมีความปลอดภัยขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

Cummins.com

Freepik.com

 

 Top