Cloud Computing คือ อะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

Cloud Computing คือ

Cloud Computing คือ อะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

Cloud Computing คือ ? – ในทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรจำเป็นต้องขับเคลื่อนกิจกรรมและกิจการเขาสู่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ นี่คือเหตุผลที่ Digital Transformation กลายเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอด Cloud Computing ถือว่ามีบทบาทสำคัญ และกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันทุกบริษัทวัดผลการปฏิบัติงานผ่านประสบการณ์ของลูกค้า โมเดลธุรกิจที่ใช้ระบบคลาวด์นั้นจะช่วยสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการปรับใช้ช่องทางใหม่ๆ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยสร้างความแตกต่างให้กับกลยุทธ์และโซลูชันของตนเองเหนือคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน

Cloud Computing คือ อะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

Cloud Computing คือ กระบวนการบำรุงรักษา การจัดเก็บ การจัดการ การประมวลผล การวิเคราะห์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกบนอุปกรณ์ใดๆ  แต่ในระบบคลาวด์ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดการการดูแลระบบ ปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุน และปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของ Cloud Computing

โดยทั่วไป ระบบคลาวด์ จะประกอบด้วยบริการสามประเภท ได้แก่

  • Software-as-a-Service (SaaS)

ในตัวเลือกนี้ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์บุคคลที่สาม จะโฮสต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และให้บริการตามความต้องการแก่ลูกค้าทั่วโลก ยกตัวอย่าง Google Apps, Dropbox, BigCommerce, Hubspot และอื่นๆ เป็นต้น

  • Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

ในตัวเลือกที่สอง ผู้ให้บริการจากภายนอกจะมอบเครื่องมือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทำงาน ฐานข้อมูล หรือแพลตฟอร์มการคำนวณที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น  Windows Azure, AWS Elastic Beanstalk, Heroku, GCP เป็นต้น

  • Platform-as-a-Service (PaaS)

ตัวเลือกสุดท้ายประกอบด้วยผู้จำหน่ายบุคคลที่สามซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผล เช่น ที่เก็บข้อมูล พื้นที่ศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัย การปรับขนาด ส่วนประกอบเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างผู้ให้บริการ เช่น Digital Ocean, Rackspace เป็นต้น

Cloud Computing คือ

Cloud Computing คือ สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และนำมูลค่าเพิ่มมาสู่บริษัท แต่ละบริษัทควรนำกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเมื่อจำเป็น เพื่ออัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเก่าให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ นอกเหนือจากการนำโซลูชันคลาวด์มาใช้แล้ว บริษัทควรผสานรวมเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ที่ส่งเสริมความรวดเร็วในการทำงาน การทำให้เป็นอัตโนมัติ และปรับปรุงธุรกิจ เช่น AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เป็นต้น โดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการพลังประมวลผลขนาดใหญ่ และพื้นที่จัดเก็บ Cloud Computing มาเป็นโซลูชันในการผสานรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์

  • ความยืดหยุ่นของการจัดการ และการพัฒนาขององค์กร โดยหลักแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง Cloud Computing จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องลงทุนในการตั้งค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรไอทีภายในองค์กร
  • ความคุ้มค่า โซลูชันระบบคลาวด์สามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจ โดยนำเสนอรูปแบบกรอบงานที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งธุรกิจต้องจ่ายเฉพาะบริการที่ใช้ ในกรณีนี้ บริษัทสามารถเลือกโซลูชันที่ถูกกว่าได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีราคาแพง
  • การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในองค์กรอาจตกอยู่ภายใต้การละเมิดความปลอดภัย เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งคลาวด์โฮสติ้งสามารถจัดเก็บข้อมูลสำรองได้หลายรายการในระบบแบบกระจาย ดังนั้น แม้ว่าโหนดความปลอดภัยหนึ่งจะหยุดทำงาน ข้อมูลที่เก็บไว้ในโหนดอื่นจะไม่ได้รับความเสียหายตามไปด้วย
  • การทำงานร่วมกันแบบขนาน เป็นไปได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของโซลูชันระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในระดับเดียวกันโดยไม่ต้องมีลำดับชั้น การสื่อสารจากบนลงล่าง หรือจากล่างขึ้นบน ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้จากระยะไกล โดยอำนวยความสะดวกให้กับงานประจำวัน และช่วยประหยัดเวลา

ผลที่ตามมาของ Digital Tranformation  ทำให้พฤติกรรมของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลนี้ บริษัทต่างๆ ควรใช้ประโยชน์จากข้อดีของการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อตั้งค่าเฟรมเวิร์กของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ซึ่งระบบคลาวด์ทำให้เกิดนวัตกรรม โดยมอบชุด API (Application Programming Interface) ที่เข้ากันได้สำหรับนักพัฒนา คลาวด์ให้บริการการวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน และแพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดต่ำ ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความแตกต่างในสถานการณ์การแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความสามารถในการใช้งานของลูกค้าสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทด้วยการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

9 เหตุผลที่ Cloud Computing สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจยุคดิจิตัล

1. ความสามารถในการปรับขนาด

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการประมวลผลแบบคลาวด์คือความสามารถในการปรับขนาดโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการปรับขนาดโซลูชันไอทีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เป็นสิ่งที่สามารถส่งผลในทันทีและในวงกว้างต่อธุรกิจ

ในอดีตที่ผ่านมา เราไม่สามารถปรับขนาดสภาพแวดล้อมแบบออนดีมานด์ได้ องค์กรต่างๆ ถูกจำกัดขนาดและกำลังการประมวลผลของการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ แต่เมื่อใช้ระบบคลาวด์ ข้อจำกัดเดิมๆ เหล่านี้จึงหมดไป เพราะระบบคลาวด์ได้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรทางเทคนิคได้อย่างแท้จริง

2. นวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตของธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีแบบเดิมอาจขัดขวางความสามารถขององค์กรในการทดลองโซลูชันใหม่ๆ และการปรับใช้โซลูชันเหล่านั้น

การต่อสู้กับปัญหาด้านประสิทธิภาพแบ็คเอนด์ อาจเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน ดังนั้นการใช้คลาวด์มาเป็นฐานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนวัตกรรม สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ลดลง และความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ในโลกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT บริษัทต่างๆ กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยความเร็วซึ่งทำได้โดยใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเท่านั้น โดยรวมแล้ว การประมวลผลแบบคลาวด์จะช่วยให้อุตสาหกรรม IoT สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก

3. ความคุ้มค่า

ความคุ้มค่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คลาวด์คอมพิวติ้งมีความสำคัญต่อธุรกิจ แม้ว่าการโยกย้ายระบบคลาวด์อาจมีราคาแพง แต่วิธีที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนไม่ได้พิจารณาจากเงินที่คุณสามารถประหยัดได้จากการโยกย้าย สิ่งสำคัญคือ ควรพิจารณาว่าองค์กรของคุณใช้จ่ายไปกับบริการด้านไอทีเป็นจำนวนเท่าใดในปัจจุบัน แทนที่จะพิจารณาว่าคุณจะใช้จ่ายบนคลาวด์เป็นจำนวนเท่าใด

การคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของการเป็นเจ้าของสำหรับโซลูชันระบบคลาวด์อาจเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ และโซลูชันที่มีความแตกต่างกัน ขอแนะนำให้ใช้พันธมิตรระบบคลาวด์สำหรับการประมาณค่าโดยประมาณ

สรุปแล้ว คุณค่าที่แท้จริงในการประมวลผลแบบคลาวด์มาจากฟังก์ชันเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมของคลาวด์ ได้แก่

  • ความคล่องตัว
  • ความสามารถในการปรับขนาด
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ DevOps หรือ การพัฒนาซอฟแวร์ ที่ลดปัญหาการทำงานแบบเดิมที่ต้องเลือกระหว่างความเสถียรภาพกับความเร็วในการส่งมอบ

4. การปรับปรุง DevOps

ประโยชน์หลักของ DevOps คือ การเพิ่มคุณภาพและความเร็วของการปรับใช้โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยกระบวนการสื่อสารที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดวงจรการพัฒนาทั้งหมด

ความสามารถในการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ในขณะที่รักษาเสถียรภาพคือเหตุผลหลักว่าทำไมองค์กรจำนวนมากจึงเปลี่ยนไปใช้โมเดล DevOps หากองค์กรไม่ได้ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งร่วมกับ DevOps พวกเขาอาจพลาดโอกาสมหาศาลสำหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้นที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่ระบบคลาวด์มอบให้

การปรับปรุงความสามารถในการเผยแพร่ฟังก์ชันใหม่ๆ ในอัตราที่สม่ำเสมอ (ในขณะที่รักษาความเสถียรของแอปพลิเคชัน) เป็นสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่คลาวด์คอมพิวติ้งมีความสำคัญต่อธุรกิจ

5. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่คือองค์กรระดับองค์กรที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ตลอดจนการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด ความกังวลหลักประการหนึ่งที่ผู้นำธุรกิจมีเกี่ยวกับการประมวลผลแบบคลาวด์คือการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญ (รวมถึงข้อมูลบริษัท หรือ ข้อมูลลูกค้า) ไปยังคลาวด์

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ต้องตระหนักว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมดทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ/การปฏิบัติตามที่เข้มงวด

องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพ รัฐบาล เภสัชกรรม และการป้องกันประเทศ ล้วนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมมากมาย เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งองค์กรชั้นนำเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมเหล่านี้ (และประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ล้วนใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง

6. ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นเป็นเหตุผลที่มักถูกกล่าวถึง ว่าเหตุใดการประมวลผลแบบคลาวด์จึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ โครงสร้างพื้นฐานมีความยืดหยุ่นมากกว่าบนคลาวด์  อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นยังหมายถึงโมเดลที่รองรับอนาคตของการประมวลผลแบบคลาวด์อีกด้วย

เทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่เพียงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย ในอดีต การขยายธุรกิจเป็นความพยายามที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นความพยายามที่มักเกี่ยวข้องกับการทุ่มทุนในการว่าจ้างทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางการเงินจำนวนมากให้กับโครงการเดียว ซึ่งในท้ายที่สุดอาจไม่อาจจบลงด้วยความสำเร็จหรือการเติบโตทางธุรกิจ

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีความสามารถทางเทคนิคในการขยายขนาดตามความต้องการเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับขนาดตามต้องการนี้สามารถทำได้ผ่านความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของการประมวลผลแบบคลาวด์สามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับวิธีการที่ใช้ทรัพยากรในรูปแบบเดิม

7. ลดความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

หนึ่งในความท้าทายทั่วไปที่ผู้บริหารและผู้นำธุรกิจต้องเผชิญคือการจัดสรรทรัพยากรให้กับ R&D หรือ การวิจัยและพัฒนา ของโซลูชันใหม่ ในขณะที่ยังสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ซับซ้อนขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถอุทิศทรัพยากรให้กับความสามารถในการปรับขนาดการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากองค์กรย้ายไปใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง พวกเขาจะมีทรัพยากรมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่ออุทิศให้กับการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า/ความสัมพันธ์ หรือการทดสอบกลยุทธ์การเติบโตใหม่ เป็นต้น

Cloud Computing คือ

8. ข้อเสนอในบริการที่หลากหลาย

โมเดลการปรับใช้ระบบคลาวด์หลักสี่แบบ : สาธารณะ ส่วนตัว ไฮบริด และชุมชน มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันของโมเดลการปรับใช้ระบบคลาวด์ สิ่งสำคัญคือ การพิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆ ถึงกลยุทธ์ระบบคลาวด์ของคุณ

ปัจจุบันแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งที่องค์กรส่วนใหญ่เริ่มใช้ คือ การใช้แนวทางแบบ ไฮบริด หรือผสมผสาน แทนที่จะผูกติดอยู่กับผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

9. การเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบคลาวด์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่องค์กรธุรกิจ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการประมวลผลแบบคลาวด์ได้แปรสภาพเป็นอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ – และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรม IoT ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมหาศาลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ด้วย AI, แมชชีนเลิร์นนิง และเอดจ์คอมพิวติ้ง ล้วนแพร่หลายมากขึ้น (โดยเฉพาะในคลาวด์คอมพิวติ้ง) อุตสาหกรรมจะเติบโต และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อไป การเติบโตของความสามารถในการคำนวณและฟังก์ชันของผู้ใช้ปลายทางจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรมไปจนถึงทศวรรษหน้าก็ว่าได้

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท จีเอเบิล จำกัด

โทร : 065-719-3899Top