G-Able ชู G-Templar ร่วมงาน NSTDA Security Day 2018

G-Able ชู G-Templar ร่วมงาน NSTDA Security Day 2018

เมื่อวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน “NSTDA Security Day 2018” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ  ห้องประชุม 113 (Auditorium) อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมการพัฒนา IT Security Awareness โดยได้รับความสนใจจากพนักงานของทางสวทช.เป็นจำนวนมาก


ภายในงานมีการจัด Session Talk ในหัวข้อ “(CYBER) Security TALK” เพื่อรายงานสถานการณ์และภัยทุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน อัปเดตกฎหมายและจริยธรรม แนวทางป้องกันภัยคุกคามจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และ PII โดย วิทยากรจากบริษัท CYBERTRON และ Session Talk หัวข้อ ตีแผ่ พรบ.คอมฯ ฉบับใหม่และการดำเนินคดี โดย อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์

(กิจกรรมเล่นเกม พร้อมของที่ระลึกจาก G-Able)

(บูธภายในงาน)

 

G-Able ชู G-Templar ตอบโจทย์การจัดเก็บข้อมูลพร้อมความปลอดภัยสูง

โดย G-Templar เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลชนิด Machine data (Logs) ปริมาณมหาศาลด้วยเทคโนโลยี Apache Spark® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคู่ขนานบน Big data โดยระบบรองรับกระบวนการในรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล จัดเก็บ ดัดแปลงรูปแบบข้อมูล (Transform) จนถึงการสืบค้นหา เรียกใช้ และแสดงผลในรูปแบบรายงานกราฟ หรือ กำหนดกฏเพื่อแจ้งเตือนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Key Features

• Data-lake Management

o จัดเก็บ บริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง
o กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแยกตามผู้ใช้งานแยกได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น Analytics Application หรือ Data store

• Explore & Investigate

o ค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องมือการค้นหา (Search) ในรูปแบบไวยากรณ์การค้นหาโดยปกติ หรือค้นหาขั้นสูงด้วยรูปแบบของ SQL Query

• Visualization & Notification

o สร้างรายงานหรือ Dashboard ตั้งแต่หมวดหมู่ของการวิเคราะห์ จนถึง graph visualization ที่สามารถสร้างด้วยเครื่องมือการสร้างและปรับแต่งที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
o กำหนดกฏเพื่อคอยเฝ้าระวังข้อมูลที่ผิดปกติ แจ้งเตือนผ่านทางหน้า Web Application หรือ E-mail

• All on Web Interface, No messy & complex UI

o แม้กระทั่งส่วนที่ยากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างการดึงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากข้อมูล (Extract, Transform) ผู้ใช้งานสามารถทำกระบวนการนี้ผ่านทางหน้าเว็บพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือ ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย

• Open Platform

o เชื่อมต่อเข้ากับ Business Intelligence (BI) tools ชั้นนำอย่าง Tableau® ได้ทันทีโดยผ่านช่องทาง JDBC, ODBC หรือ RESTful API

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ G-Templar กรุณาติดต่อ

Contact G-AbleTop