Digital Workplace 101 กับความสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

Digital Workplace 101 กับความสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

ยังจำวันที่เรายังต้องทำรายงานโปรเจคส่งแบบเป็นกระดาษหรือการที่ต้องคอยนัดประชุมงานของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการข้อมูลในการทำงานได้หรือไม่ สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำงานของพนักงานนั้นขาดผลิตภาพที่ดี อีกทั้งยังขาดอิสระทางความคิดที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

โดยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นที่สนใจในยุค 4.0 นี้ ใคร ๆ ก็เริ่มพูดถึงการทำงานยุคใหม่ จากการมาถึงของ Digital Transformation ทำให้การทำงานในยุคนี้ไร้พรมแดน และเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Digital Workplace ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองของทุกองค์กร

อะไรคือ Digital Workplace?

Digital Workplace เป็นทางเลือกในการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ โดยอาศัยเครื่องมือทาง Digital เช่น Enterprise Cloud Instant Message Enterprise Social Media และ Virtual Meeting เป็นต้น เพื่อทำให้สามารถเชื่อมต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้ผ่าน หลายช่องทาง Digital ในหลายอุปกรณ์ ทำให้สามารถรับรู้สถานะของแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์ และสามารถแชร์ข้อมูลหรืองานของตัวเองกับบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้น

pageview

ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน เช่นการทำ Project หรืองาน ๆ หนึ่งสามารถที่จะถูกกระจายอยู่ในหลายฝ่าย ทั้งในและนอกบริษัท ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ที่ในบางครั้งติดต่อกันได้ลำบาก เกิดความล่าช้าระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

แต่เมื่อมีการทำ Project นั้น ๆ ผ่าน Digital Workplace จะทำให้ทุกคนสามารถแชร์งานกันได้อย่างอิสระ และสื่อสารกันได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้การนัดประชุมหรือนัดส่งงานต้นแบบกันที่บริษัทอาจจะลดน้อยลงหรืออาจไม่มีเลย

ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาในการทำ Project รวมไปถึงการวิเคราะห์สถิติหรือข้อมูลระหว่างทำ Project ในขึ้นตอนต่าง ๆ ก็สามารถทำได้แบบ real-time เพราะข้อมูลการทำงานทุกอย่างถูกบันทึกไว้ผ่านระบบออนไลน์อย่างอัตโนมัติ

โดยในกระบวนการทำงานร่วมกับเครื่องมือที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะทำให้องค์กรเกิดความเป็น Agile Organization ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมเราถึงต้องสนใจ Digital Work

โดยในกระบวนการทำงานร่วมกับเครื่องมือที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะทำให้องค์กรเกิดความเป็น Agile Organization ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งรูปแบบของ Digital Workplace อาจแตกต่างไปตามขนาดและรูปแบบขององค์กร แต่โดยรวมแล้ว Digital Workplace มีความสำคัญต่อองค์กร ตามรายงานของ Deloitte (หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ดังนี้

พนักงานที่สนใจองค์กรที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้

ผลิตภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น

ความพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้น

อัตราการรักษาพนักงานไว้เพิ่มขึ้น

  1. ดึงดูดเหล่าผู้ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับองค์กรได้ โดยจากรายงานกล่าวไว้ว่า พนักงานกว่า 67% สนใจที่จะทำงานกับองค์กรที่ให้รายได้น้อยลง ถ้าสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศ
  2. เพิ่มผลิตภาพของพนักงานให้สูงขึ้น จากตัวอย่างให้ข้อมูลว่า องค์กรที่มีการทำ Enterprise Social Network อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยส่งเสริมผลิตภาพของพนักงานได้มากขึ้นถึง 7% เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ใช้
  3. สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน องค์กรที่นำ Digital Workplace มาปรับใช้กับองค์กรสามารถทำให้พนักงาน มีความพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 20%
  4. สามารถรักษาทรัพยากรบุคคลไว้ได้ โดยเครื่องมือจาก Digital Workplace สามารถทำให้องค์กรสามารถปฏิสัมพันธ์กับพนักงานได้มากขึ้น ทำให้อัตราการรักษาพนักงานไว้สูงขึ้นถึง 78%

ซึ่งถ้าเรามองว่าการทำ Digital Workplace ว่าไม่ใช่การ Disrupt ของเทคโนโลยี หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมผลิตภาพในการทำงาน จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ต่อเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้

ในองค์กรขนาดใหญ่อย่าง G-ABLE ก็ได้มีการนำ Digital Workplace มาประยุกต์ใช้ในบริษัทเช่นกัน ซึ่งทางเราเองก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะ Transform ธุรกิจทุกรูปแบบให้มีความเป็น Digital Workplace เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.comTop