Disaster Recovery Site on Cloud ไม่ต้องลงทุน-ใช้งานได้ในไม่กี่วัน

Disaster Recovery Site on Cloud ไม่ต้องลงทุน-ใช้งานได้ในไม่กี่วัน

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของการนำเทคโนโลยี และการให้บริการ ระบบ Cloud Computing มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการให้บริการ Cloud Technology มีหลากหลาย รูปแบบ ดังเช่น การให้บริการ Cloud Infrastructure รวมถึง การนำเอาระบบ Cloud ไปเพิ่มขนาดหรือความยืดหยุ่นในการ จัดเก็บข้อมูล การนำไป Run Application เพื่อเพิ่มความ สามารถให้รองรับ Workload ได้ในหลายรูปแบบ รวมถึงการทำ Disaster Recovery Site (DR Site) ซึ่งการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ด้านการทำระบบ Disaster Recovery Site นั้น เป็นการให้บริการหนึ่งที่ในบทความนี้จะขยายความ ทำความ เข้าใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

 

ทุกวันนี้ หลายๆ องค์กรเริ่มหันมาสนใจการมีระบบสำรอง หรือ สถานที่สำรองไว้ใช้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเกิดจาก ภัยพิบัติ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือจะเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากสถานการณ์บ้านเมือง เองก็ตาม โดยองค์กรมีทางเลือกหลักอยู่ไม่มากนักต่อระบบ สำรอง หรือ DR Site นั่นคือ ทางเลือกเช่า หรือทางเลือก ลงทุนสร้าง

 

สำหรับการลงทุนสร้าง Data Center เองสำหรับทำเป็น DR Site จำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์เองทั้งหมด ได้แก่ ฮาร์แวร์ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์, สตอเรจ รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ค นอกจากนี้ยังมีการ ลงทุนด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ด้านการ จัดการ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ที่จะต้อง เช่า Co-Location สำหรับรองรับระบบขององค์กรนั้นๆ ซึ่งใน ความเป็นจริงองค์กรจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็น จำนวนมหาศาล รวมถึงยังต้องสูญเสียเวลา และบุคลากรใน การเตรียม DR Site ขององค์กร โดยยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายแอบ แฝงอื่นๆ ในการบริหารจัดการระบบ Data Center สำรองของ องค์กรอีกด้วย

 

ทำไมต้องมี DR Site?

หากถามถึงความจำเป็นของ DR Site ต่อองค์กร ว่าควรจะต้อง มีหรือไม่นั้น ตอบคำคือ ปัจจุบันในแต่ละธุรกิจ ล้วนมีการแข่งขัน ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่องค์กรจะการันตี ระบบในการให้ บริการกับลูกค้าได้ตลอดเวลานั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จึงมีความจำเป็นจะต้องมีระบบสำรองสำหรับป้องกันความเสียหายกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่อาจจะเกิด ผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ มีทั้งที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ จากนั้นองค์กร จำต้องทำการประกาศแผน DR ขึ้น โดยลำดับถัดไปก็จะเข้าสู่ การกู้คืนระบบและเปิดใช้บริการต่างๆ ขององค์กรผ่านออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร

 

G-ABLE ให้บริการสร้าง DR Site บน Public Cloud

การใช้บริการ DR Site บนระบบ Public Cloud เป็นอีกทางเลือก หนึ่งที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายด้านการลงทุนสร้างเอง ทั้งจะต้องจัดหาสถานที่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค ดังที่กล่าวไว้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Public Cloud (Cloud Provider) หลากหลายราย ทั้งที่อยู่ใน ต่างประเทศ (Global Public Cloud) และในประเทศ (Local Public Cloud) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และเงื่อนไข ข้อกำหนดในการทำ DR Site ขององค์กรนั้นๆ

ปัจจุบันบริษัท G-ABLE ในฐานะผู้ให้บริการ Enterprise Cloud Solution มีการให้บริการสร้างระบบ DR Site บน Public Cloud หรือที่เรียกว่า DRaaS (Disaster Recovery as a Service) ที่ สมบูรณ์แบบ โดย G-ABLE สามารถให้บริการแบบ End-to-End ตั้งแต่เตรียม Environment ในด้าน Infrastructure Public Cloud ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค และ Facility ต่างๆ ที่สามารถรองรับขนาดของระบบหรือขนาดของ ธุรกิจที่แตกต่างกันได้ รวมถึง Environment ที่จำเป็นสำหรับ รองรับระบบ DR Site บน Public Cloud ตลอดจนนำเสนอ ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการทำ Data Replication ระบบ ขององค์กร จาก Site ต้นทาง ไปยัง DR Site ปลายทาง เพื่อให้ สอดคล้องกับ RTO (Recovery Time Objective) และ RPO (Recovery Point Objective) ที่แต่ละองค์กรได้กำหนดเอาไว้ เพื่อการันตี Availability ในการเข้าใช้งานระบบเมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ ณ เวลาใด

ทั้งนี้ด้วย DR Site บนระบบ Public Cloud นอกจากไม่ต้องกังวล ด้านค่าใช้จ่ายแล้ว ยังตัดข้อกังวลเรื่องระยะเวลาในการสร้าง DR Site ออกไปอีกด้วย โดยการเลือกใช้ DR Site บนระบบ Public Cloud นั้นองค์กรสามารถใช้บริการได้ภายในระยะเวลา เพียงไม่กี่วัน และง่ายในการบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแล (IT Admin) ที่สามารถทำแผนกู้คืนระบบจากความเสียหายได้ แบบอัตโนมัติ และสามารถทำการทดสอบแผนการกู้คืนระบบ ทุกขั้นตอนได้แบบอัตโนมัติ

หากกลุ่มธุรกิจใดมีความสนใจ หรือกำลังมองหาระบบ DR Site บน Cloud ทางเลือกที่ดีทางหนึ่งคือ G-ABLE โดยสามารถให้ บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการคำปรึกษา การ ประยุกต์เพื่อนำระบบ DR Site ไปอยู่บน Cloud รวมทั้งร่วมกัน วางแผนเพื่อ Design DR Cloud Solution ให้รองรับและตอบ สนองได้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงจากทีม G-ABLETop