G-ABLE Cloud Solution ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Data Center

G-ABLE Cloud Solution ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Data Center

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจมีการยอมรับและเกิดการ ใช้งาน Cloud มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยสนับสนุน 3 ประการหลัก

ประการแรก ความพร้อมของโครงสร้าง พื้นฐานประเทศไทย ที่มีทั้ง 4G และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในช่วงปีที่ผ่านมา ประการที่สอง การแข่งขันในธุรกิจ Cloud สูงขึ้น จึงทำให้เกิดการกระตุ้นตลาด ประการที่สาม ด้านระบบ ความปลอดภัยมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับ องค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาสนใจ Cloud และถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับ Data Center ทั้งนี้ G-ABLE มีความพร้อมในการนำเสนอ Cloud Technology แบบครบวงจรให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

G-ABLE Cloud Solution ยกระดับลูกค้าสู่บริการ 3rd Generation Data Center

G-ABLE Cloud Solution เป็น End-to-End Solution ด้าน Cloud ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจาก Data Center เดิมๆ ให้กลายเป็น 3rd Generation Data Center เพื่อความพร้อมสำหรับการ ทำงานของแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และเป็นการใช้ ประโยชน์จาก Cloud ให้ได้มากที่สุด ขณะที่ G-ABLE Cloud Platform นับว่าเป็น Infrastructure as a Service (IaaS) ของทาง G-ABLE เป็นส่วน ที่เติมเต็ม G-ABLE Cloud Solution เพื่อให้ ลูกค้าเก็บข้อมูลไว้ในประเทศไทย

Design – Build – Run บริการแบบที่เดียวจบ ครบ คุ้มค่า

G-ABLE Cloud Solution วางระบบและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่าง ครบครัน โดยเริ่มตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลความต้องการ และการใช้งานของลูกค้า จากนั้น ทำการออกแบบ (Design) ดำเนินการ สร้างระบบ (Build) วางระบบความปลอดภัย ทดสอบและพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (Run) ในลักษณะของ Cloud เต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังให้บริการในการตรวจเช็คระบบ และเชื่อมโยง โครงข่ายกับผู้ให้บริการ (Provider) ได้อย่างครบครัน จึงเหมาะกับ ลูกค้าที่ไม่ต้องการหรือไม่มีทีมบุคลากรด้านไอที ในการดูแลระบบของตน

G-ABLE Cloud Solution พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุด

ปัจจุบัน G-ABLE มีบริการที่หลากหลายเพื่อนนำเสนอให้แก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ความต้องการ หรือตามขอบเขตงานโดย G-ABLE Cloud Solution ประกอบด้วย IaaS, Enterprise Data Center on Cloud, Private/Hybrid Cloud, Data Center on Cloud และ Desktop as a Service ดังภาพประกอบในหน้าถัดไป

G-ABLE Cloud Solution ด้าน Private Cloud เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ องค์กรที่ต้องการสร้าง Data Center บนระบบ Cloud ซึ่งข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบ Data Center ภายใน สำนักงาน ด้วยการย้ายขึ้นไปอยู่บน Cloud ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล หรือแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มหรือ ลดขนาดของระบบ Cloud ได้ตามต้องการ เพื่อให้รองรับ Workload ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ G-ABLE Cloud Solution ยังเติมเต็มความต้องการ Disaster Recovery Site หรือระบบสำรองฉุกเฉิน ของกลุ่มธุรกิจที่ ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบหยุดไม่ได้ เช่น Telecom และ Banking ซึ่งกลุ่มนี้มีความต้องการ Disaster Recovery Site แห่งที่ 3 หรือ 4 โดย Cloud Solution เป็นทางเลือกที่ดี

การวางแผนสำรองรับมือภัยพิบัติ เพื่อให้ธุรกิจสำคัญทำงานได้ต่อเนื่อง

G-ABLE Cloud Platform มีบริการออกแบบ สร้างและดูแลระบบไซต์ สำรองให้กับลูกค้า ด้วยการวางแผนสร้าง DR Site (Disaster Recovery Site) เพื่อรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย หรือ ปัญหาจราจล ชุมนุมประท้วง รวมถึงมีระบบ DRP (Disaster Recovery Process) ที่เป็นการแนะนำขั้นตอนการใช้งานให้ลูกค้า เมื่อเกิด ภัยพิบัติ รวมถึงระบบ Desktop as a Service เป็นการสร้างระบบ Virtual Desktop ที่มีการเชื่อมโยงแอพ หรือข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานไว้บน Cloud ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ย้ายการเชื่อมต่อจากระบบเดิมมาสู่ Cloud บน ไซต์สำรองได้ทันที อีกทั้งสามารถเพิ่มหรือลดขนาด Workload ได้ ลูกค้าจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ คาดคิดก็ตาม นอกจากนี้ระบบ Desktop as a Service ยังเปลี่ยนรูปแบบจัดเก็บ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แทน ด้วย เทคโนโลยี Virtual Desktop หากโน้ตบุ๊กสูญหาย ฮาร์ดดิสก์พัง ข้อมูล จะไม่หายไปด้วย ระบบจะยังมีการสำรองไฟล์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ พนักงานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาทำงานจากที่ใดก็ได้ อีกทั้งรองรับการ ใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อความหลากหลายของผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ ขององค์กร

G-ABLE Cloud Platform แตกต่างและเติมเต็มบริการด้าน Cloud

G-ABLE คำนึงถึงความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละ รายเป็นหลัก และนำมาใช้ในการนำเสนอบริการ เช่น Private Cloud สำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในสำนักงาน และผสม ผสานกับ G-ABLE Cloud Platform ในการเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วน ที่อยู่ภายนอก เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อผ่านบริการ Cloud Provider จากภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก โดยที่ G-ABLE จะเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการ บน G-ABLE Cloud Platform ครบทุกอย่างในที่เดียว โดยไม่ได้มอง ผู้ให้บริการรายอื่นเป็นคู่แข่ง แต่เป็นเหมือนการเติมเต็มการให้บริการ และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

G-ABLE Cloud Platform มีบริการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ ขนาดเล็ก ให้สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของ Cloud ที่ต้องการใช้ หรือโยกย้ายระบบการทำงานทั้งหมดมาที่ Cloud เพื่อเป็นการลด ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ G-ABLE ยังเสริมระบบความปลอดภัย ด้วยทีม ที่ปรึกษาและวางระบบให้ลูกค้า เพื่อให้เข้าสู่ยุค Digital Transformation ที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัล ขณะเดียวกัน G-ABLE มีแผนกพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับ การบริการ Software as a Service ในอนาคต ให้เป็น One Stop Shopping ครบวงจรทั้งระบบ อาทิ DOM แอพด้าน Social Analytics ทำงานอยู่บน G-ABLE Cloud Platform ที่ให้บริการด้านงานประกัน ภัย ซึ่งเตรียมจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ และ SPACE แอพสำหรับบริหาร จัดการพื้นที่เช่าของ Community Mall รวมถึงการพัฒนาแอพอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

G-ABLE เติบโตมาจาก System Integrator หรือผู้พัฒนาและ วางระบบไอที มีรากฐานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าหลาก หลายประเภท มีพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจมากมาย และมากด้วย ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการระบบ รากฐาน ดังกล่าว คือ จุดแข็งของ G-ABLE Cloud Solution ภายใต้บริการ จาก G-ABLE ที่สะสมองค์ความรู้ และสร้างความสำเร็จให้กับ องค์กรธุรกิจต่างๆ มายาวนานกว่า 20 ปีTop