เตรียมพร้อมสำหรับ GDPR กับ 360 Data Management

เตรียมพร้อมสำหรับ GDPR กับ 360 Data Management

gable-veritas

อะไรคือ GDPR

GDPR หรือ General Data Protection Regulation คือร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของ EU ที่จะส่งผลบังคับใช้ในปี 2018 โดย GDPR จะมีข้อกำหนดให้ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการทางอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค

ซึ่งในธุรกิจไทยที่มีลูกค้าอยู่ใน EU และจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ใน EU ไม่ว่าจะใช้สำหรับการค้าขายสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่ต้องใช้การประมวลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของ EU ภายในเวลา 1 ปีข้างหน้า ก่อนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

เตรียมรับมือด้วย 360 Data Management for GDPR

Veritas บริษัทให้บริการจัดการข้อมูล และโซลูชั่นด้านการจัดเก็บข้อมูล แนะนำเทคโนลี 360 Data Management for GDPR ที่จะช่วยจัดการข้อมูลและการบริหารข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับ GDPR ได้อย่างรอบด้าน

360 Data Management for GDPR มาพร้อมกับ Veritas GDPR Readiness Assessment ที่จะช่วยระบุถึงความครบถ้วนของ GDPR ขององค์กรและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR ซึ่งเมื่อพร้อมแล้วองค์กรสามารถใช้ 360 Data Management for GDPR จัดการข้อมูลต่างๆใน 5 หัวข้อที่สำคัญดังนี้

การระบุตำแหน่งข้อมูล

ในระเบียบของ GDPR องค์กรต้องรับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่และสามารถเข้าใจและบริหารข้อมูลได้ และด้วย 360 Data Management นั้นจะช่วยสร้างแผนที่ของข้อมูลที่แม่นยำ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถระบุสถานที่ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญและกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงได้

การค้นหาข้อมูล

ภายใต้ระเบียบของ GDPR ประชาชนทุกคนต้องสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาได้ รวมไปถึงการแก้ไข ย้าย หรือ ลบทิ้ง ซึ่ง 360 Data Management จะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อคำขอเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที

การลดขนาดข้อมูล

ระเบียบ GDPR ได้กำหนดไว้ว่าองค์กรสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ได้เพียงช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับการใช้งานขององค์กรณ์เท่านั้น ซึ่ง 360 Data Management จะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นทิ้งเมื่อหมดความเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับของ GDPR

การปกป้องข้อมูล

องค์กรจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยการปกป้องข้อมูลแบบครบวงจรของ 360 Data Management จะช่วยให้สามารถตรวจสอบแบบ end-to-end มีประสิทธิภาพขึ้นและยังแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของ Protocol ที่มีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย

การตรวจสอบข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด GDPR องค์กรต้องสามารถตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมายกับข้อมูลและแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่ง 360 Data Management ช่วยให้องค์กรสามารถระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติและอำนวยความสะดวกในการสืบสวนภายในไม่กี่ขั้นตอน

ในท้ายที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับ General Data Protection Regulation นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะทั้งในแง่ของกฎระเบียบข้อบังคับ หรือด้วยความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง การมาถึงของ GDPR ก็เพื่อที่ทุกฝ่ายจะสามารถไว้วางใจในความปลดภัยของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญได้ ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลมีค่ามหาศาลใบนี้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

UK.Insight.com

Veritas.com

Freepik.com,(1),(2),(3),(4)

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.comTop