SMEs โตไว แค่ใช้ Big Data

SMEs โตไว แค่ใช้ Big Data

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นนัก และเทคโนโลยีอย่าง Big Data นั้นก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ ที่ทุกกลุ่มธุรกิจจับตามองด้วยความสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทขนาดเล็กจะต้องมีการเตรียมพร้อมและมีเทคนิคที่จะช่วยให้นำ Big Data มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Research-worker

STEP

1

รวบรวมข้อมูลของตัวเราก่อน

ปัญหาส่วนใหญ่ของการนำ Big Data มาใช้ในธุรกิจคือการขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ต้องรวบรวมจากหลายแหล่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายคือหนึ่งในก้าวแรกที่จะนำไปสู่การใช้งาน Big Data ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเราจะแนะนำเครื่องมือที่จะทำให้สามารถจัดการกับการรวมรวมข้อมูลนั้นได้ เช่น

google-analysis

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์คนเข้าชมเว็บฯอย่าง Google Analytics

constant-contact

เครื่องมือทำการตลาดอีเมลอย่าง Constant Contact

Salesforce CRM

เครื่องมือด้าน CRM อย่างเช่น Salesforce.com

collect-customer-data

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าภายในเว็บไซต์

แน่นอนว่าเมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กสามารถนำเอาเครื่องมือที่หลากหลายมาผสมผสานกันในการใช้งานทางธุรกิจโดยการรวมเข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียวได้ การรวมข้อมูลมาไว้ในแหล่งเดียวกันแบบนี้ จะช่วยให้ง่ายต่อการนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆยิ่งขึ้น

Collect-worker

STEP

2

ลองนำข้อมูลลงสนาม

ด้วยความเป็นธุรกิจที่เล็ก แน่นอนว่าในความเล็กนั้นย่อมมีข้อดีที่จะสามารถลองอะไรใหม่ได้ โดยที่ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจมาก แน่นอนว่า Big Data สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้กับธุรกิจของคุณได้ก็จริง แต่มันก็ยังเป็นเพียงการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หาได้เป็นตัวชี้ผลลัพธ์ที่แน่นอน หรือรับประกันความสำเร็จของผลลัพธ์นั้นได้

แต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ในขั้นตอนแรก การทดลองใช้ Big Data เพื่อทดสอบประสิทธิภาพก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

Do-it-now-worker

STEP

3

เรียนรู้และใช้งานไปด้วยกันกับ Big Data

เมื่อคุณได้ทำขั้นตอนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้ลองรู้จักกับ Big Data แต่ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมการทำความรู้จักถึงมาอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย เพราะการลงมือทำคือการเรียนรู้ ดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่ากำลังจะทำอะไร หรือทำอะไรอยู่ การศึกษาและลองใช้ Big Data ก็จะช่วยให้เข้าใจในการจัดการกับข้อมูลมากขึ้น สามารถลดเวลา ลดต้นทุน และอาจจะรวมไปถึงการได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ก็จะสามารถช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณรูปภาพจาก freepik.comTop