SPARC M7 Processor นวัตกรรมใหม่จากออราเคิล โดดเด่นที่ Software in Silicon

SPARC M7 Processor นวัตกรรมใหม่จากออราเคิล โดดเด่นที่ Software in Silicon

SPARC M7 Processor นวัตกรรมด้านโปรเซสเซอร์ออกใหม่ ของออราเคิลชิ้นนี้ มีคุณลักษณะที่น่าสนใจอยู่หลายประการ

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่างมีความโดดเด่นมาก ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ การใช้งานทางด้าน Multicore และ Multithread ได้มากขึ้น

นอกเหนือจากความเร็วที่สูงขึ้นแล้ว SPARC M7 Processor ยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่ โดดเด่น อาทิ ความสามารถของ Software in Silicon ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล และการเพิ่ม ความเร็วให้กับ Java Application ซึ่งคุณสมบัติ ต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานโครงสร้างระบบการ ทำงานที่สำคัญทางด้านความปลอดภัย ตลอด จนการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของ การทำงาน

โดยความสามารถของ Software in Silicon ใน การทำงานร่วมกับนวัตกรรม Cache และ เทคโนโลยี Memory ของ SPARC M7 Processor นั้น ได้ปฏิวัติระบบป้องกันการ

ทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจาก Malware และ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกัน จึงทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน Throughput Performance, Single Thread Performance, Encryption Bandwidth รวมไปถึง Security in Silicon ที่ประกอบไปด้วยการทำงานของ Silicon Secured Memory, The In-Line Data Decompression, SQL in Silicon (In-Memory Acceleration) และ Accelerated Cryptography (Encryption Acceleration)

ศักยภาพของ SPARC M7 Processor ที่กล่าว มาเบื้องต้น เป็นการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี กับซอฟต์แวร์ของออราเคิล (Oracle Database, Java Application และ Oracle WebLogic) และระบบปฏิบัติการ Oracle Solaris ซึ่งก่อให้ เกิดระบบงานที่มีความปลอดภัย คุ้มค่าต่อการ ลงทุน รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการ ทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ตามที่ออราเคิล กล่าวไว้ คือ Hardware and Software Engineered Together

ออราเคิลได้นำเสนอเทคโนโลยี SPARC M7 Processor ติดตั้งอยู่บนเครื่องรุ่นต่างๆ ซึ่งเป็น CPU ตระกูลเดียวกันทุกรุ่น ดังต่อไปนี้

 • Oracle SPARC T7-1
 • Oracle SPARC T7-2
 • Oracle SPARC T7-4
 • Oracle SPARC M7-8
 • Oracle SPARC M7-16
 • Oracle SuperCluster M7

Silicon Secured Memory

สำหรับ Silicon Secured Memory ที่มา พร้อมกับ SPARC M7 Processor จะทำการตรวจสอบและรายงานผลการทำงานของ Memory ที่มีการทำงานผิดพลาด ทำให้โปรแกรมนั้นหยุดการทำงาน หรือการเกิดกรณี แอพพลิเคชั่นเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน Memory โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรูปแบบของภาษา โปรแกรม เช่น ภาษา C, C++ ที่มีช่องโหว่ทำให้ Memory มีการอ้างการทำงานผิดพลาดของ ซอฟต์แวร์

โดยปกติแล้วสาเหตุของปัญหาด้านการทำงาน ผิดพลาดเกี่ยวกับการอ้างถึงข้อมูลที่อยู่ใน Memory นั้นมักจะล่าช้า ซึ่งความซับซ้อนของฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมที่มีผู้พัฒนาโปรแกรมหลากหลาย และมีปริมาณของจำนวนโปรแกรมอยู่หลายบรรทัด จะมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น เรื่อง Buffer Overflow อาจเป็นสาเหตุทำให้องค์กรเกิดความเสี่ยง เป็นต้น

ปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์มีการใช้งาน หลากหลาย Threads ที่ใช้งานบน Memory ร่วมกัน ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือมีการ อ้างถึงข้อมูลใน Memory ผิดตำแหน่งได้ เนื่องจากมีการใช้งานแบบสุ่ม ซึ่งจะใช้เวลาใน การแก้ไขปัญหา เช่น ข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ และการใช้งาน Memory แล้วเกิด Buffer Overrun ที่ทำให้แก้ปัญหาได้ยาก ซึ่งกรณีดังกล่าว Silicon Secured Memory จะช่วยลดเวลาในการแก้ไข ปัญหาของ Memory ในการอ้างถึงข้อมูลได้

ผลของความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูล ใน Memory คือ Heartbleed Bug ที่เกิดจาก Buffer Over-Read Attack คือข้อมูลที่อยู่ ใน Memory และถูกโจมตีเข้าถึงข้อมูลใน Memory เพื่อดู User/Password หรือหมายเลข บัตรที่มีการใช้บริการซึ่งก่อให้เกิดความเสีย หายได้ หากผู้โจมตีได้ข้อมูลเหล่านี้ไป และ Venom ที่เกิดจาก Buffer Over-Write Attack เป็นการโจมตีในส่วนของ Virtualization เพื่อหาข้อมูล Account ที่อยู่ใน Guest OS โดยผ่านทาง Virtual FDC (Floppy Disk Controller) และเข้าถึง Hypervisor ของ Host Server และสามารถเข้าถึงผ่านระบบ เน็ตเวิร์คต่อไปได้

 

SQL in Silicon: In-Memory Query Acceleration In-Memory Query Acceleration

ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อการใช้งานคู่กับ Oracle Database In-Memory ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ได้ทั้งแบบ Row Format สำหรับงาน OLTP Operations และ Column Format สำหรับงาน Analytics Operations

รูปแบบการทำงานของ Core SPARC M7 มี การรับ Database Query ที่สามารถนำไปใช้ งานบน On-Chip Accelerator โดยรูปแบบงานของ Accelerated Database Operations มี การทำงานดังต่อไปนี้

 • Select: Filter to Reduce a Column
 • Scan: Search (“Where” Clause)
 • Extract: Decompression
 • Translate: Lookup to Accelerate Big-to-Small Joins

จากการที่นำ Query ไปทำงานบน On-Chip Accelerator ทำให้ Processor Core มีความ สามารถในการทำงานต่างๆ ต่อได้ ในส่วนของ ผลลัพธ์จากการใช้งาน On-Chip Accelerator ี่ทำการเชื่อมต่อตรงไปยัง Memory Cache และส่งต่อไปยัง Processor Core ส่งผลให้ ข้อมูลที่อยู่ใน In-Memory ทำงานได้อย่าง รวดเร็วขึ้นถึง 83 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ Flash Disk

 

In-Line Data Decompression

คุณสมบัติของ In-Line Data Decompression ที่อยู่บน SPARC M7 Processor เป็นการใช้ งานของ Data Analytics Accelerators (DAX) ในการใช้งาน Query Process โดย In-Line Decompress สามารถใช้งานในความเร็วของ Memory ได้ถึง 120 GB ต่อวินาที ซึ่งรูปแบบ การทำงานของ Decompression มีดังนี้

 • • Processor Core นำงานของ Query ไปอยู่บน Accelerator เพื่อทำการอ่านข้อมูลที่ เข้ารหัส (OZIP Compression)
 • Accelerator ทำการถอดรหัสพร้อม กับทำการ Query ทันทีโดยไม่ต้องมีการอ่าน หรือเขียน
 • Processor Core มีการส่งข้อมูลออก ในรูปแบบข้อมูลไม่มีการเข้ารหัส

 

Encryption Acceleration

ออราเคิลมีการพัฒนาโปรเซสเซอร์ให้ทำงาน ร่วมกับ Cryptographic Accelerator โดย ได้นำเสนอ Oracle SPARC M7 ที่มีจำนวน Processor Core ถึง 32 Cores ต่อโปรเซสเซอร์ และมีการทำงานร่วมกับ Cryptographic Cypher Hardware ที่รองรับ Algorithms จำนวน 15 แบบ ดังนี้ AES, Camellia, CRC32c, DES, 3DES, DH, DSA, ECC, MD5, RSA, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, และ SHA-512

โดยการทำงานสามารถนำไป สนับสนุน Oracle Database และใน Oracle Stack เพื่อให้มีการรักษาข้อมูลให้มีความ ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การทำงานTop