จาก Intern สู่ Digital Solutions Leader ผู้รับผิดชอบโครงการชั้นนำระดับประเทศ

จาก Intern สู่ Digital Solutions Leader ผู้รับผิดชอบโครงการชั้นนำระดับประเทศ

วันนี้ #GAbleLife จะพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ คุณนิว-คชวัตร วารินทร์ Digital Solutions Lead จากแผนก Digital & Marketing บริษ้ท G-Able กับ 13 คำถามที่จะทำให้เรารู้จักเค้ามากขึ้น จากจุดเริ่มต้นในการเป็นนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ Internship Program กับทาง G-Able จนปัจจุบันเค้าได้รับผิดชอบโครงการชั้นนำระดับประเทศหลากหลายโครงการ

 

เพราะ G-Able เราเชื่อว่า บุคลากรของเราทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ (Ability to learn) และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรา (Ability to make an impact) รวมถึงพวกเค้าเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเติบโต (Ability to grow) และสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งต่อถึงเพื่อนๆในทีมและผู้อื่นได้อีกด้วย (Ability to inspire)

 

คุณนิว-คชวัตร วารินทร์ Digital Solutions Lead จากแผนก Digital & Marketing บริษ้ท G-Able

Ability to learn

 1. เส้นทางก่อนจะมาเป็น G-Able

ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ผมรู้จัก G-Able จากอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีพี่ๆ G-Able เข้ามาเป็น Mentor และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่คณะฯ ตลอดเวลา หลังจากนั้น ตอนที่ผมอยู่ชั้นปีที่ 3 ผมต้องเข้าโปรแกรมฝึกงานฯ ผมจึงไม่ลังเลเลยที่เลือกมาฝึกงานกับ G-Able

 

 1. ชีวิตนักศึกษาฝึกงานที่ไม่ธรรมดา กับโจทย์ที่ท้าทายความสามารถ!

ตอนนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ การฝึกงานที่ G-Able นั้น ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่น เพราะทางพี่ๆในทีม รวมถึงผู้บริหารให้ความสำคัญกับโปรแกรมการฝึกงานเป็นอย่างมาก รวมถึงเชื่อในศักยภาพของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานกับ G-Able ทุกคน ที่นี่มีการอบรมและเทรนน้องๆอย่างจริงจังและเข้มข้นเลยทีเดียวครับ

ในช่วงเวลานั้น ผมต้องการรู้ในเชิงธุรกิจและ Digital Transformation ซึ่งผมได้มาฝึกงานร่วมกับทีม Business Development (Marketplace) และมีหัวหน้าทีมเป็นคนต่างชาติ ทำให้ผมได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาของการฝึกงาน โดยลักษณะงานที่ผมทำจะทำหน้าที่คล้ายกับ Business Analyst ซึ่งได้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยทางการตลาด (Market research) การออกแบบจำลองทางธุรกิจ (Business model) กำหนดทิศทางของโครงการธุรกิจ (Business direction) ที่ได้รับมอบหมาย  และที่สำคัญคือ ได้เจอลูกค้า รวมถึงได้เข้าไปสังเกตการณ์การทำ business pitching ของพี่ๆในทีมอีกด้วย

 

 1. Skills ที่ได้ใช้ในช่วงของการฝึกงาน

สำหรับผม การฝึกงานช่วยแสดงและสะท้อนให้เห็นว่า ชุดทักษะ (Skill set) ที่เรามีอยู่นั้น สามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ (Practical) ไม่ใช่แค่ระดับเล็กๆ แต่เป็น ระดับองค์กร (Organizational level) ซึ่งตอนที่ผมฝึกงานที่ G-Able ผมได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งลูกค้าหลายๆคนที่ผมมีโอกาสเข้าไป present ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงและมีชื่อเสียงในวงการ ซึ่งผมได้ยินเรื่องราวของเขามาตั้งแต่เด็กๆ

 

 1. หลังจากเข้ามาเป็น “G-Able Family” เต็มตัว

หลังจากที่ผมเรียนจบ ผมได้รับโอกาสจาก G-Able เข้ามาเป็นพนักงานสัญญาจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะปรับมาเป็นพนักงานประจำ ปัจจุบันผมเป็น Digital Solutions Lead ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่

 

 1. Digital Solutions ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ

Digital Solutions หลักๆที่ผมดูแลจะมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรกคือ Digital Commerce อาทิเช่น High Performance Website, Chatbot เป็นต้น

กลุ่มที่สองคือ Digital Workplace ที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานในองค์กรให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น Customer Relation Management (CRM) และ Productivity Suite เป็นต้น

และกลุ่มสุดท้ายคือ Ads and Analytics อาทิเช่น  Advertising Technologies, Big Data, Data Modelling, Data Science, Business Intelligence (BI) และ Data Visualization (VI) เป็นต้น

 

 1. โอกาสในการร่วมงานกับพันธมิตร (Partner) ระดับโลก

ทางบริษัท G-Able เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาร่วมงานกับพันธมิตร (Partner) ชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, HubSpot และบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกมากมาย ผมได้ร่วมวางแผนด้านกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ เรามีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแบ่งปัน Marketing Insights ให้กับทางพาร์ทเนอร์อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ผมได้รับจากการทำงานที่ G-Able ครับ

 

 คุณคชวัตร วารินทร์  ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจาก G-Able แผนก Digital Marketing ณ Google Thailand

Ability to make an impact

 1. โครงการที่ประสบความสำเร็จ ระดับ Global Brand

ในช่วงที่ผมเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ผมได้พัฒนาเว็ปไซต์ของ G-Able (www.g-able.com) เองอีกด้วย ซึ่งได้มีการใช้ Marketing Technologies ที่ทันสมัยมากในการพัฒนาระบบและได้มีการร่วมมือกับ Partner ชั้นนำจากต่างประเทศในการทำโครงการนี้อีกด้วย เพราะในไทยยังไม่ค่อยมีการ Integrate ระบบ Marketing Technologies ในเว็บไซต์ ณ เวลานั้นมากนัก ดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Early Adopter ในยุคอุตสาหกรรมฯเช่นกัน

และอีกหนึ่งในผลงานที่ผมภูมิใจมากที่สุดงานหนึ่งคือ ผมได้รับโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจค้าปลีก (Retail) ของ Global Brand ขนาดใหญ่ รวมถึง Leading Brand อสังหาฯชั้นนำในไทย โจทย์ที่ได้รับ คือการ Transformation บริษัทให้เป็น data-driven organization โดยโครงการนี้ผมได้บริหาร จัดการ และลงมือทำตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งถือว่าเป็น Strategy based-project สุดหินงานหนึ่งที่ผมได้ทำเลยทีเดียว

 

 

คุณคชวัตร วารินทร์ ได้นำเสนอเทคโนโลยีต่างๆของ  G-Able มาแสดงให้กลุ่มผู้บริหารจากสมาคมดิจิทัลเอเจนซีประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ  Google Thailand

 

Ability to grow

 1. G-Able มีส่วนช่วยในการพัฒนาการงานอาชีพ (Career Development)

สำหรับผม G-Able เป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ รวมถึงเป็นเวทีที่ให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถ สำหรับผมสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ภาวะผู้นำ (Leadership skill)  นอกจากนี้จากการที่ผมมีโอกาสได้มาฝึกงานตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัย ทำให้ผมได้สัมผัสการทำงานของรุ่นพี่ ได้ลงมือทำโครงการจริง ซึ่งก็ถือว่า G-Able ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนางานอาชีพผมมาตั้งแต่ตอนฝึกงานจนถึงปัจจุบัน

คุณคชวัตร วารินทร์ ในงานสัมมนาด้าน Digital ณ Google Singapore

 

Ability to inspire

 1. แรงบันดาลใจในการทำงานที่ G-Able

อย่างแรกสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจอยากมาร่วมงานกับ G-Able เพราะ ผมมีความสนใจไม่เพียงแต่ในด้าน Innovation and Technology แต่รวมถึงด้านธุรกิจ (business) อีกด้วย ซึ่ง G-Able ให้โอกาสผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน ร่วมถึงลักษณะงานของที่นี่มีทั้งด้านการจัดการ (Management) รวมถึง เทคโนโลยี (Technology) ที่ผมสนใจอีกด้วย

อย่างที่สองคือ อัตราการเติบโตในองค์กร (Growth rate) ของพนักงานที่นี่ค่อนข้างสูง รวมถึงการบริหารงานภายในทีมที่ค่อนข้างยืดหยุ่น (Flexible) ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ (Result-oriented) มีการแสดงความชื่นชมและการยอมรับกันภายในทีม (Recognition) นอกจากนี้ความมั่นคงขององค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ผมมุ่งมั่นทำงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่

คุณคชวัตร วารินทร์  (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณ ปณต กาญจนศูนย์ (กลาง) Head of Marketing & Digital และ คุณสิริกร อรวรานนท์ (ขวา) Business Development Manager ตัวแทนจาก G-Able ร่วมงาน Google Cloud Next ’19 ณ เมือง San Francisco, USA

 

 1. แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากพี่ถึงน้อง

ผมว่าน้องๆรุ่นใหม่มีความสามารถและเก่งกันมาก ซึ่งผู้ใหญ่ที่ G-Able  ได้เปิดโอกาสน้องๆได้แสดงศักยภาพที่เขามีอย่างเต็มที่ ผมดีใจนะ มีรุ่นน้องในทีมเห็นผมเป็นแบบอย่าง ซึ่งผมให้ความสำคัญกับน้องๆในทีมทุกคน เราจะมี monthly review กันทุกเดือน ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว เพราะผมเชื่อว่า น้องๆเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทีมเราประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ ตอนนี้สมาชิกในทีมเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีน้องๆในทีม Innovation & Technology ของแผนก G-Able Digital เกือบ 30 คนแล้ว ซึ่งผมภูมิใจกับทีมนี้มากๆครับ

 

 1. คุณชอบอะไรในงานของคุณมากที่สุด

อย่างแรกเลยผมมีความสุขกับการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาในระดับธุรกิจ (Business level) นอกจากนี้ผมชอบการบริหารคนในทีม การคัดเลือกน้องๆในทีมเข้ามาในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ผมทำได้ดี แล้วมีความสุขอีกด้วย ผมเชื่อว่า คน คือ core engine ที่สำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ

 

 1. ขอ 3 คำสำหรับ Life at G-Able
  1. Growth
  2. Challenge
  3. Balance

 

บรรยากาศเป็นกันเอง กับเพื่อนร่วมทีม  Digital Marketing ในงาน  C&G Determination Run 2019

 1. ฝากถึงเพื่อนๆในวงการดิจิติล และน้องๆที่อยากร่วมงานกับ G-Able #GAbleCareers

สำหรับน้องๆจบใหม่ที่อยู่ในแวดวงดิจิตอล ผมแนะนำว่า นอกจากน้องๆจะมีความรู้ด้าน Technology หรือด้านที่น้องเรียนมาแล้ว สิ่งสำคัญคือ น้องๆควรมีความเข้าใจธุรกิจในภาพกว้าง หลังจากที่ทำความเข้าใจแล้ว จึงค่อยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทาง G-Able ยังต้องการเพื่อนร่วมงานอีกหลากหลายตำแหน่ง โดยคุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ที่ https://careers.g-able.com/vacancies/  หรือกดติดตามผ่าน LinkedIn Career Page  G-Able Group สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจร่วมงานกับทีม Digital & Marketing แบบเดียวกันกับผม ตอนนี้เรามีเปิดรับหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น Digital Strategist,  Digital Solutions, Client Strategist, Business Development, Digital Project Management, Creative เป็นต้น หรือส่ง CV มาได้ที่ digital.talent@g-able.com

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจ Solutions ต่างๆของเรา
G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ inquiry@g-able.com

 Top