ตามรอยเทคโนโลยีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : คอมพิวเตอร์

ตามรอยเทคโนโลยีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : คอมพิวเตอร์

เดี๋ยวนี้เด็กๆ อายุ 10 ขวบเล่นคอมพิวเตอร์เป็น อย่างนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีปมด้อยขึ้นมาว่าเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็น…แล้ววันหนึ่งก็มีคนหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์มาให้ บอกว่าอันนี้เขียนดนตรีได้ ก็เลยรับเอาไว้ ที่จริงรับเอาไว้ เขาไม่ได้ให้  เพราะว่าไปซื้อมาก็เงินของเราเอง เราซื้อเราก็ยังกลัว มองดูแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไง แต่ถึงตอนปีใหม่ ก่อนปีใหม่นิดหนึ่งก็เอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งในห้องทำงานแล้วก็จิ้มไป เขาบอกว่าเขียนหนังสือได้ เขียนรูปได้ ก็เริ่มลองเขียนหนังสือ เขียนสำหรับอวยพรปีใหม่ เป็นบัตร ส.ค.ส. แล้วก็เขียนๆไป เอ้อ…ออกมาได้ เขียนออกมาเป็นตัวได้ ก็แปลกดี”

(พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่นักศึกษา มศว. วิทยาเขตสงขลาเมื่อ 28 กันยายน 2530)


 

ในปี 2530 นั้น เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยียังถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับประเทศไทย หลายคนที่เกิดในช่วงปี 30 คนยังนึกภาพไม่ออกว่าสมัยนั้นเป็นยังไง ในวันที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่เหมือนเราได้ใช้ไอโฟนเป็นครั้งแรก

เรามาย้อนรอยสู่อดีตในมุมของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในยุคแรกเริ่มของเทคโนโลยีได้เข้ามาในประเทศไทยและ สิ่งต่างๆที่ได้ทรงพัฒนา สนับสนุนมาจนทุกวันนี้ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่ศึกษาอย่างจริงจัง ในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้าน ”เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “ไอที” นั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง และทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ตลอดมา

ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทยเป็นประจำทุกปี ด้วยฟ้อนท์ที่ทรงประดิษฐ์เอง

ทรงตั้งพระทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆ โดยได้ทรงประดิษฐ์ฟอนต์ไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ ต่อมาได้หันมาศึกษาการแสดงตัวเทวนาครีบนจอภาพ หรือที่พระองค์ท่านทรงเรียกว่า “ภาษาแขก” ซึ่งจัดทำได้ยากกว่าตัวอักษรภาษาไทย และทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนา Software ต่างๆ ทรงสร้างโปรแกรมใหม่ๆ และบางครั้งทรงแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ในเครื่อง เช่น โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ (โปรแกรมประมวลคำ Word Processor ในช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งมีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) อย่างแพร่หลาย ซึ่งพัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โดยผู้ที่ทูลเกล้าฯถวายคอมพิวเตอร์คือ ม.ล.อัศนี ปราโมช เป็นคอมพิวเตอร์รุ่น Macintosh Plus ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ.2529 มีคุณสมบัติใช้งานง่าย สามารถพิมพ์โน้ตเพลงได้ง่าย และเชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรีได้ด้วย ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงใช้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เป็นต้นมา

คอมพิวเตอร์รุ่น Macintosh Plus

 

บัตร ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรี โดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง โดยทรงศึกษาวิธีการใช้เครื่องและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เอง    

การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ให้ทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว นับได้ว่า “ทรงเป็นผู้นำและจุดประกายวงการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง”

 

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.chaoprayanews.com/
http://www.softbizplus.com/our-king/658-our-king-with-technology
http://www.praew.com/60894/king-of-thailand/card-happy-new-year-king-rama-9/


Top