New Oracle DB Appliance Simplified Data Center – ขนาดเล็กประสิทธิภาพไม่เล็ก

New Oracle DB Appliance Simplified Data Center – ขนาดเล็กประสิทธิภาพไม่เล็ก

New Oracle Database Appliance (ODA) หนึ่งใน ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Engineering System ที่เป็นได้ทั้ง High Availability Database System

และ Simplified Data Center ขนาดเล็กซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ไม่เล็กอย่างที่คิด

Database ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดของระบบ แอพพลิเคชั่นเนื่องจากเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลสำคัญของ แอพพลิเคชั่น หรือเรียกได้ว่าหากระบบ Database ไม่สามารถ ใช้งาน หรือข้อมูลใน Database เสียหาย นั่นหมายถึงระบบ แอพพลิเคชั่นหลักขององค์กรไม่สามารถใชังานได้เช่นกัน และ มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจขององค์กรแน่นอน อาจทำให้ องค์กรสูญเสียรายได้ หรือสูญเสียความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ระบบ Database จึงควรจะมีความเสถียร ของข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานตลอดเวลาแบบ 24×7 หรือ มีคุณสมบัติ High Availability

ไม่ง่ายเลยที่จะออกแบบระบบ Database ที่มีคุณสมบัติ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา (High Availability) และ มีประสิทธิภาพที่ดี (High Performance) รวมถึงมีระบบป้องกัน ความเสียหายของข้อมูล (Data Redundancy) เนื่องจากการออกแบบระบบให้มีคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ออกแบบ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดเลือกส่วนประกอบ ต่างๆ รวมถึงต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatibility) ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในขั้นตอนของการติดตั้งระบบ Database ที่มีคุณสมบัติ High Availability จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตั้งแต่ ติดตั้งและตั้งค่า Server และ Storage, ตั้งค่า Network และ SAN เพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึง ตั้งค่าให้ส่วนประกอบต่างๆ เป็นแบบ Redundant ไปจนถึง ติดตั้งและตั้งค่า Oracle Database Software และ Clusterware อาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการติดตั้งทั้งระบบ รวมถึง ทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบ ต่อเนื่องคือเกิดความล่าช้าในการนำแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ของ องค์กรออกไปเริ่มใช้งาน ซึ่งคงไม่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ ต้องการความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาธุรกิจอยู่ ตลอดเวลา

หลังจากที่ติดตั้งระบบสำเร็จและเริ่มใช้งานแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ การดูแลระบบให้ทำงานได้อย่างปกติ และเกิด Downtime ให้น้อยที่สุด จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถและชำนาญการ ในด้านต่างๆ เช่น System Administrator, Storage Administrator, Network Administrator และ Database Administrator หากเป็นระบบที่อยู่ในองค์กรขนาดเล็ก หรือเป็นระบบของสาขาย่อย ที่แยกตัวออกมาจากสาขาหลัก อาจมีผู้ดูแลระบบที่เป็น Application Admin หรือ Database Admin เพียงคนเดียว ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาที่ทำให้ ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ทางผู้ดูแลนั้นอาจจะไม่สามารถ ค้นพบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร เนื่องจากไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องอื่นๆ แต่หากเป็นระบบในองค์กร ขนาดใหญ่ที่มีการแยกผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน ปัญหาที่พบได้เสมอ คือ ใช้เวลานานกว่าจะรู้สาเหตุของปัญหาเกิดจากส่วนประกอบใดของ ระบบ นอกจากนั้นอาจเกิดปัญหาในการสื่อสารกันระหว่างผู้ชำนาญ การในส่วนต่างๆ ทำให้ใช้ระยะเวลานานกว่าจะตรวจสอบและ แก้ปัญหาให้ระบบนั้นใช้งานได้ตามปกติ

Oracle Database Appliance (ODA) เป็น Engineering Product ที่ Oracle ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งาน Oracle Database โดยเฉพาะ มีการออกแบบโดยผสมผสานระหว่าง Oracle Hardware และ Oracle Software ที่รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ออกมาเป็น ระบบที่มีความเรียบง่ายตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งไปจนถึงการดูแลรักษา ทั้งยังมีการปรับแต่งค่าต่างๆ ให้ Oracle Database ทำงานบน ODA ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ Total Cost of Ownership (TCO) ไม่ว่าจะเป็นค่าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้ง ค่าใช้จ่ายใน การดูแลระบบนั้นค่อนข้างสวนทางกับประโยชน์มากมายที่จะ ได้รับจาก ODA

จุดเด่นที่สำคัญของ ODA

Simple

Simplest Implementation

เนื่องจาก ODA ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง หรือดูแลรักษา ซึ่งผู้ที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง หรืออาจจะเป็น Database Admin ก็สามารถติดตั้ง หรือดูแลส่วนประกอบต่างๆ ภายใน ODA ตั้งแต่ Storage, Server, Network, OS ไปจนถึง Database ได้เนื่องจาก ODA มาพร้อมกับ Software Tool ที่เรียกว่า Oracle Appliance Manager ซึ่งสามารถติดดั้งระบบ Oracle Database ที่มาพร้อมกับ Oracle Real Application Cluster (RAC) โดยผ่าน GUI Tool ซึ่ง Tool นี้จะทำหน้าที่ในการสร้างพื้นที่ในการ ใช้งานบน Disk และสร้าง Database รวมถึง จัดการ Network และปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้ภายในเวลาเพียงไม่ถึง 2 ชั่วโมง Oracle Database แรกที่มีคุณสมบัติ High Availability ก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมใช้งาน

Simplest Administration

ในการดูแลรักษาระบบเราสามารถใช้ Oracle Enterprise Manager 13c เพื่อมอนิเตอร์ในระดับฮาร์ดแวร์ไปจนถึง Database ภายใน หน้าจอเดียว ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถรู้ได้ทันทีว่าปัญหาเกิดจากส่วนใด พร้อมคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ช่วยทางผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้อง มีความรู้ความชำนาญในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้สามารถใช้ Oracle Enterprise Manager 13c ในการบริหารจัดการเพื่อที่จะเชื่อมต่อ ODA กับ Oracle Public Cloud ได้อีกด้วย

Simplest Patching

ปกติแล้วการ Patching สำหรับระบบทั่วไปในแต่ละครั้ง ทางผู้ดูแล ระบบจำเป็นต้อง ตรวจสอบว่าเมื่อทำการ Patching ส่วนใดส่วนหนึ่ง แล้ว จะไปกระทบการทำงานของส่วนอื่นๆ หรือไม่ ในขณะที่การ Patching บน ODA นั้น ทาง Oracle จะทำออกมาเป็น Patch พิเศษ สำหรับ ODA โดยเฉพาะ และจะมีการออก Patch ใหม่มาเพียงปีละ 4 ครั้งเท่านั้น สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Oracle ซึ่ง Patch พิเศษนี้จะรวมการอัพเดทส่วนประกอบทุกส่วนของ ODA ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึง Database ไว้ในแพ็คเกจเดียว สิ่งที่ได้คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ Patch และสามารถมั่นใจได้ว่าหลังจาก ที่ Patching ไปแล้ว ODA สามารถทำงานได้ตามปกติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะว่าในการ Patching แต่ละครั้งจะมีการเพิ่ม Feature ความสามารถต่างๆ ให้กับ ODA อีกด้วย

Optimized

แนวคิดของการออกแบบ ODA คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น จะ เพิ่มประสิทธิภาพให้กันและกัน ด้วยพื้นฐานของ ODA ที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมจะทำงานร่วมกับ Database ทุกๆ ประเภทไม่ว่าจะเป็น OLTP, Data Warehouse หรือ In Memory โดย ODA แบ่งออกเป็น 3 รุ่นหลักดังนี้

Oracle Database Appliance X6-2 HA

รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ ฮาร์ดแวร์ทุกส่วนเป็นแบบ Redundant เพื่อรองรับการใช้งาน RAC ที่ทำให้ Oracle Database สามารถทำงานได้แบบ 24×7 โดยที่สามารถ ใช้ GUI เพื่อเลือกเปิดใช้งาน RAC บน ODA ได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอน ในการติดตั้งใดๆ ที่ยุ่งยากเพิ่มเติม Storage ของ ODA X6-2 HA จะเป็น Flash Disk ทั้งหมด เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้งาน Database ทำให้มีความรวดเร็วทั้งเรื่อง การอ่านและเขียนมากกว่า Harddisk ธรรมดาที่เป็นแบบจานหมุน อย่างมาก ซึ่ง Database บนเครื่อง ODA X6-2 HA นี้จะสามารถให้ บริการแอพพลิเคชั่นและระบบโดยรวมได้อย่างรวดเร็วมากกว่าหลาย เท่าตัว ซึ่ง Flash Disk สำหรับรุ่นนี้มี 2 ประเภทการใช้งาน ดังนี้

  • Solid State Drive ที่ใช้เป็นพื้นที่เก็บ Database File มีพื้นที่ พร้อมใช้งานในส่วนนี้เท่ากับประมาณ 4.8 TB (หลังจากการทำ Raid) และสามารถขยายได้ถึง 19.2 TB
  • Solid State Drive สำหรับเก็บ Redo Log ของ Database ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ Commit Database แต่ละ Transaction ทำให้ Database Update ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของ Network ที่เชื่อมต่อกันภายในระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ Redundant กันนั้นจะใช้ Interface ที่เป็นแบบ Infiniband โดยมีขนาด แบนด์วิดท์ เท่ากับ 40 Gb/sec ในส่วนนี้มีความสำคัญมากๆ กับความเร็วในการใช้งาน Database ที่เป็น High Availability เนื่องจากการใช้งาน RAC ที่ทำให้การทำงานของ Database เป็นแบบ Active – Active นั้น จำเป็นต้องส่งข้อมูลกัน ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ Redundant อยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่ายิ่ง Network มีขนาดใหญ่ การสื่อสารระหว่างกันยิ่งรวดเร็ว ส่งผล ให้ Database Response ได้รวดเร็วยิ่ง ขึ้นด้วยคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่องที่ทำ Redundant กัน แต่ละเซิร์ฟเวอร์มีหน่วยประมวลผลจำนวน 20 Core และ Memory ขนาด 256 GB รวมแล้วทั้งเครื่อง ODA X6-2 HA จะมีหน่วยประมวลผลจำนวนมากถึง 40 Core และ Memory รวมขนาด 512 GB ซึ่งสามารถ ขยาย Memory เพิ่มเติมได้สูงสุดเท่ากับ 1.5 TB จะเห็นว่าสเปคของฮาร์ดแวร์ที่ให้มา ค่อนข้างใหญ่ ทำให้เครื่องรุ่นนี้สามารถรองรับ Database ขนาดใหญ่ หรือ Database ขนาด เล็กได้จำนวนมาก เหมาะกับการนำไปทำเรื่อง ของการ Consolidate Database หลายๆ งาน จาก Database Server เก่าหลายๆ เครื่อง รวมถึง Storage เก่า ให้มาอยู่บน ODA เพียงเครื่องเดียว ด้วยขนาดเครื่องที่เล็กเพียงแค่ 6 RU ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ใน Rack และกินไฟฟ้าน้อยลงมาก ทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อีกด้วย

Virtualized Platform on ODA X6-2 HA

ที่ขาดไม่ได้คือ นอกจาก ODA X6-2 HA นั้นสามารถใช้งานเป็นระบบ High Availability Database แล้วยังสามารถใช้งานเป็น Data Center ขนาดเล็กได้ เนื่องจากมาพร้อมกับ Oracle VM ที่เป็น Virtualization ทำให้บน ODA รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งแอพพลิเคชั่น และ Database บนเครื่องเดียวกัน โดยที่ระบบปฎิบัติการสามารถใช้ได้บน ODA X6-2 HA และเป็นได้ทั้ง Windows, Linux และ Solaris for X86 ซึ่ง Oracle VM นั้นมาพร้อมกับ Auto-Start Feature ที่ทำให้ Virtual Machine ของแอพพลิเคชั่นมีคุณสมบัติเป็น High Availability คือ หาก เซิร์ฟเวอร์มี Virtual Machine ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ Feature นี้จะทำการ Fail-Over Virtual Machine ไปใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์อีกเครื่อง หนึ่งได้โดยอัตโนมัต

ODA X6-2 HA with Solution-In-A-Box

หากแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานบน ODA X6-2 HA คือ Oracle Middleware/Application ไม่ว่าจะเป็น Oracle WebLogic Server, Oracle JD Edwards, Oracle E-Business Suite หรือ Oracle PeopleSoft ทาง Oracle จะมีเอกสาร Best Practice พร้อม Tool และ Image สำเร็จรูปที่ใช้ในการติดตั้ง Oracle Application บน ODA X6-2 HA โดยเฉพาะ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง ทำให้สามารถเริ่มใช้งาน Oracle Application ได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้บน ODA นี้ยังมี Certified กับทุก SAP Module ที่อยู่บน SAP NetWeaver 7.x ที่พร้อมใช้งานกับ Oracle Database 12c เพราะฉะนั้น ODA ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ สามารถรองรับ SAP Application ขนาดกลาง ที่ต้องการคุณสมบัติ High Availability

Database / VM Snapshot

ล่าสุดใน ODA Patch Version 12.1.2.x รองรับ การทำ Database Snapshot และ VM Snapshot เพื่อสร้างระบบแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับงาน Development หรือ Test ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที รวมทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้อีกด้วย

Oracle Database Appliance X6-2S/M

เป็น ODA ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ องค์กรขนาดเล็ก ที่มี Database ขนาดกลาง และ มีระบบ Database ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติ High Availability โดยที่แบ่งออกเป็น 2 รุ่นย่อย คือ • ODA X6-2S จะมีจำนวนหน่วยประมวลผล เท่ากับ 10 Core มีขนาด Memory เริ่มต้นเท่ากับ 128 GB (ขยายได้ สูงสุด 384 GB) • ODA X6-2M จะมีจำนวนหน่วยประมวลผลเท่ากับ 20 Core มีขนาด Memory เริ่มต้นเท่ากับ 256 GB (ขยายได้สูงสุด 768 GB) ซึ่งโดยรวมแล้วต่างกันเพียงแค่ส่วนของหน่วยประมวลผล ขนาดของ Memory และจำนวน Port ของ Network ส่วนคุณสมบัติต่างๆ จะ เหมือนกันทุกประการ

Oracle Database Appliance X6-2L

รุ่นนี้มีพื้นที่ในการเก็บ Database File ขนาดค่อนข้างใหญ่ หรืออาจจะนำมาเก็บ Database จำนวนมาก แต่ด้วยการที่ไม่มีคุณสมบัติ High Availability จึงเหมาะ จะเป็นเครื่องบนระบบที่เป็น DR (Disaster Recovery) ใช้ทำงานแทน ในกรณีที่ Datacenter หลักไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่สามารถใช้งาน ได้เลย ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะเหมือนกับ ODA X6-2M คือ มีหน่วย ประมวณผลเท่ากับ 20 Core และมี Memory เริ่มต้นที่ 256 GB (ขยายได้สูงสุด 768 GB) ยกเว้นที่ต่างกันคือ พื้นที่พร้อมสำหรับเก็บ Database File มีมากกว่าถึง 3 เท่า

Performance NVMe Flash Drive

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการใช้งานของ ODA X6-2S/M/L ก็ไม่ ได้ด้อยตามราคาที่ต่ำไปด้วย เนื่องจาก Disk ที่ให้มาเป็นแบบ NVMe Flash Drive สำหรับ ODA X6-2S/M มีพื้นที่รองรับ Database Tech&Trend 24 G-MagZ IT MAGAZINE ขนาดประมาณ 2.4 TB (สามารถขยายได้ถึง 4.8 TB) ถือว่า พื้นที่สามารถรองรับ Database ได้ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบ กับขนาดเครื่องที่เล็กเพียง 1 RU ส่วน ODA X6-2L มีพื้นที่ รองรับ Database ขนาดใหญ่ประมาณ 7.6 TB (สามารถ ขยายได้ถึง 11.8 TB) ด้วยขนาดเครื่องเพียง 2 RU และ ด้วยการที่ใช้ Storage เป็นแบบ NVMe Flash Drive ทำให้ มีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลมากกว่า Flash Drive ธรรมดาอยู่มาก และหากจะเปรียบเทียบให้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่ชัดขึ้นมาอีกเมื่อเปรียบกับการใช้งาน SAS Drive เพราะหากต้องการให้ SAS Drive ความเร็วรอบ 15,000 rpm มีความเร็วในการอ่านเท่ากับความเร็วของ NVMe SSD บน ODA X6-2S/M จำเป็นต้องอ่านข้อมูลพร้อมๆ กัน จาก SAS Drive จำนวนมหาศาล คือ มากกว่า 1200 หน่วย

Fastest Database Deployment and Simplified Patching

หลายคนอ่านมาจนถึงตรงนี้อาจเกิดคำถามในใจว่า แล้ว ODA X6-2S/M/L นี้มันต่างอย่างไรกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปที่ ใส่ NVMe Flash Drive แล้วนำมาติดตั้งระบบปฏิบัติการและ Database เอง คำตอบคือ ODA X6-2S/M/L นี้มีการออกแบบและ Tuning ตั้งแต่ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฎิบัติการ Oracle Linux เพื่อสามารถใช้งาน Database ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงใช้เวลาในการ ติดตั้งและสร้างระบบ Database ที่พร้อมใช้งานขึ้นมาภายในระยะเวลา เพียงไม่ถึง 40 นาทีผ่านหน้าจอ GUI และมี Patch ที่ทำขึ้นมาให้เป็น แพ็คเกจเฉพาะสำหรับ ODA สำหรับการอัพเดทตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ระบบ ปฏิบัติการ ไปจนถึง Database เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมีความสะดวก ง่ายดายและมีความมั่นใจในการ Patching แต่ละครั้งนั่นเอง ใน ODA X6-2S/M/L ไม่มี Virtualization มาด้วย ซึ่งหากต้องการลง แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม สามารถติดตั้งรวมไปบนระบบปฎิบัติการเดียว กับที่มี Oracle Database ติดตั้งอยู่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Oracle Linux 6.7 (บน Patch Version 12.1.2.8)

Affordable

เนื่องจากการคำนวณ Oracle Database License บน ODA เป็นแบบ Capacity on Demand หมายความว่า ต้องการใช้เท่าไรก็สามารถ ซื้อเพียงเท่าที่ใช้เท่านั้น ในขณะที่ Database License บนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปจำเป็นต้องซื้อไปให้เต็มทั้งเครื่อง ในกรณีนี้ ODA สามารถช่วยประหยัดค่า Oracle License ได้มหาศาล และสามารถ ทยอยซื้อเพิ่มตามความต้องการของระบบที่ค่อยๆ เจริญเติบโตได้ (Pay as You Grow) พร้อมยังแถมการซัพพอร์ตในส่วนของ Oracle VM และระบบปฏิบัติการ Oracle Solaris และ Oracle Linux บน ODA โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Oracle Database License บน ODA X6-2 HA

การใช้งาน Oracle Database บน ODA X6-2 HA นั้นจะต้องใช้งาน เป็น Oracle Database Enterprise Edition เท่านั้น สามารถเลือกใช้เป็น Version 11g R2 หรือ 12c ได้ ส่วนการคิดจำนวน License จะ คิดตามจำนวน Core ที่เปิดใช้งาน ซึ่งจำนวน Core เริ่มต้นต่ำสุดที่ สามารถเปิดใช้งาน Database พร้อม RAC คือ 4 Core หรือถ้าคิดเป็น Processor License จะต้องมี Database และ RAC เท่ากับ 2 License เป็นอย่างน้อย

Oracle Database License บน ODA X6-2S/M/L

Oracle Database บน ODA X6-2S/M ออกแบบให้เหมาะสมกับ Database ที่มีขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง และเน้นเรื่องของการลด ค่าใช้จ่าย จึงสามารถเลือกใช้งานเป็น Oracle Database Standard Edition 2 ที่มีค่า License ต่ำกว่า Enterprise Edition ซึ่งสามารถเลือก Version เป็น 11g R2 หรือ 12c ก็ได้ และจะคิด License ตามจำนวน ของ Physical Socket ที่มีอยู่ หากเป็น ODA X6-2S ต้องมี 1 License ส่วน ODA X6-2M ต้องมี 2 License หรือหากต้องการให้ Database มีประสิทธิภาพและความเร็ว ที่มากกว่า รวมถึงมีฟีเจอร์พิเศษอื่นๆ ก็ยังสามารถเลือกใช้เป็น Enterprise Edition ได้เช่นกัน ซึ่งคำนวณจำนวน License ตามจำนวน Core ที่ใช้งานจริง สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ต่ำสุดที่จำนวน 2 Core หรือ 1 Processor License ส่วน Oracle Database License ที่อยู่บน ODA X6-2L จะเป็น Enterprise Edition เท่านั้น ซึ่งคำนวณจำนวน License ตามจำนวน Core ที่ใช้งานจริงเหมือนรุ่นอื่นๆ

บทสรุป หากต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน Oracle Database ต้องการความง่ายดายในเรื่องของการติดตั้งและบริหารจัดการ รวมถึง ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของ Oracle Database License และค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการ Oracle Database Appliance ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากได้ถูก ออกแบบและ Optimize ให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันจน มีคุณสมบัติดังที่กล่าวในข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์Top