Oracle SuperCluster M7 Private Cloud ประสิทธิภาพสูง

Oracle SuperCluster M7 Private Cloud ประสิทธิภาพสูง

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี Cloud ในปัจจุบันนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

เนื่องจากข้อดีหลาย ๆ อย่างที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดซึ่งปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำ ให้หลายองค์กรหันมาใช้เทคโนโลยี Cloud กันมากขึ้น แต่สำ หรับธุรกิจ ในเมืองไทยนั้น ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี Public Cloud ยังมีเรื่องข้อจำ กัดบางประการ อาทิ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และประสิทธิภาพการทำ งานเมื่อเปรียบเทียบกับระบบในปัจจุบัน ทำ ให้หลายองค์กรยังไม่สามารถนำ เทคโนโลยี Public Cloud มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเทคโนโลยี Private Cloud จึงดูเป็นทางเลือกที่ ตอบโจทย์ได้มากที่สุด ณ ตอนนี้ แต่แน่นอนว่าการเลือก ใช้งานเทคโนโลยี Private Cloud นั้นยังพบปัญหาที่ สำคัญในเรื่องของการทำงานร่วมกัน (Integration) ระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ หรือจะเป็นการทำงาน ของฮาร์ดแวร์กับฮาร์ดแวร์ ที่จะนำมาประกอบเป็น Private Cloud Solution แต่ถึงแม้ว่าจะสามารถทำงาน ร่วมกันได้ ก็ไม่สามารถการันตีเรื่องประสิทธิภาพที่จะ ได้จาก Solution นี้ ซึ่งปัญหานี้เองที่มักจะทำให้การใช้ งานระบบ Private Cloud นั้นเกิดสะดุดได้

สำหรับ Oracle เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการ Cloud ทั้งในส่วน ของ Oracle Public Cloud และ Solution สำหรับ Private Cloud ภายใต้ชื่อ Oracle Engineered Systems โดยการันตีได้ว่า ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยี และทีมงาน Engineered ของ Oracle ในการพัฒนาและทดสอบการทำงานทั้งระบบ Oracle SuperCluster M7 เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Engineered Systems ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจาก Oracle ที่มาพร้อมกับหน่วย ประมวลผล SPARC M7 Processor โดยได้มีการพัฒนาเพิ่มความ สามารถในเรื่องของ Software in Silicon ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของ Oracle Database In-Memory ได้อย่างสูงสุด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่รองรับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และมีการทำงานร่วมกับ Oracle Exadata Storage ที่มีซอฟต์แวร์พิเศษเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่ม Oracle Engineered Systems ที่จะช่วยให้การประมวลผลของงาน Oracle Database และ Oracle WebLogic รวดเร็วขึ้นหลายเท่าตัว จึงทำให้ Oracle SuperCluster M7 นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้กับงาน Oracle Database, Oracle WebLogic และ Java Application ต่างๆ

SPARC M7 Security Processor The World’s Fastest Microprocessor SPARC M7

นั้นเป็น Microprocessor ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ด้าน Security เต็มรูปแบบ รวมทั้งยังมีเทคโนโลยี Software in Silicon ที่ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับ Oracle Database ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

Silicon Secured Memory

เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ SAPRC M7 Microprocessor ที่เป็นการ ทำงานร่วมกันระหว่าง Oracle Solaris และ SPARC M7 ที่คอย ดักจับภัยคุกคามของการใช้งาน Memory ในระบบที่จำเป็นต้องการ ใช้งาน Memory ร่วมกัน อาทิ Consolidate System หรือ ระบบ Private Cloud

SQL in Silicon: In-Memory Query Acceleration

In-Memory Query Acceleration นั้นเป็น Engine ที่ช่วยให้การใช้งาน Oracle Database 12c In-Memory Database Option นั้นสามารถที่ จะประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ In-Memory Query Acceleration Engine นั้นจะมีชุดคำสั่ง ในการแปลงข้อมูลจาก Row Format มาเป็น Column Format สำหรับงาน Database Analytics เป็นการช่วยลดภาระการ ประมวลผลจาก CPU ทำให้สามารถทำงานด้านอื่นได้เพิ่มมากขึ้น

Oracle Exadata Storage สุดยอด Storage

สำหรับงาน Oracle Database โดยเฉพาะ ด้วยการทำงาน ร่วมกับ Exadata Storage Software ทำให้ Exadata Storage นั้นสามารถ เข้าใจภาษา SQL โดยจะทำการ Filter Row และ Column เท่าที่ Database Compute Node ต้องการ ทำให้สามารถ ลดภาระของ Database Compute Node ลงได้ ช่วยให้การประมวลผล Oracle Database สามารถทำงานได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังรองรับการทำ Hybrid Columnar Compression ที่สามารถ Compress Data ได้สูงถึง 10 เท่า

ด้วยสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี InfiniBand 40Gb/s Interconnect ทำให้ Oracle SuperCluster M7 นั้น สามารถรองรับการส่งผ่าน ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และขจัดปัญหา Bottleneck ในเรื่องของ Bandwidth อีกทั้งยังมาพร้อมกับ เทคโนโลยี Virtualization ของ Oracle ที่จะช่วยให้ สามารถทำ System Consolidation ได้ง่ายยิ่งขึ้น

แต่การที่จะเป็น Private Cloud Solution ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารจัดการ สำหรับ Oracle SuperCluster M7 นั้น ได้มา พร้อมกับเครื่องมือที่มีชื่อว่า Oracle Enterprise Manager 13c หรือ EM 13c เรียกได้ว่าเป็น All in One Tool เลยก็ ว่าได้ เนื่องจาก EM 13c นั้นสามารถที่จะทำการบริหารจัดการได้ ตั้งแต่ Hardware Level ไปจนถึง Application และ Database Level นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการในส่วนของ Cloud ได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ IaaS หรือ DBaaS ก็ได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า Oracle SuperCluster M7 นั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ Private Cloud Solution ที่เพียบ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสมกับ องค์กรที่กำลังมองหาเทคโนโลยี Private Cloud เพื่อนำเข้ามาใช้ งานภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

 Top