PromptPay ก้าวเปลี่ยนผ่านการโอนเงินรูปแบบใหม่ ไม่ใช้เลขที่บัญชี

PromptPay ก้าวเปลี่ยนผ่านการโอนเงินรูปแบบใหม่ ไม่ใช้เลขที่บัญชี

โลกดิจิทัลกำลังหมุนไปในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต หรือในแวดวงสถาบันการเงิน

ทำให้เกิดการพลิกโฉมมากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และกำ ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทุกอย่างจะเข้ามา “เปลี่ยนวิถีชีวิตคุณ” ไปสู่โลกใหม่อย่าง ไม่น่าเชื่อ PromptPay บริการรูปแบบใหม่ของการโอนเงิน และรับโอน เกิดขึ้นภายใต้แผนงาน โครงการระบบ การชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม) ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐ โดยมุ่งหมายลดการใช้เงินสดเนื่องจากมีต้นทุนสูง อันจะเป็นประโยชน์ของประเทศในระยะยาว บริการ PromptPay เป็นอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ที่จะเข้ามาปฏิวัติระบบการโอนเงินให้ง่ายขึ้น และ ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในกรณีที่ไม่เกิน 5,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประกาศตัวบริการ PromptPay ซึ่งทุกธนาคารพร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป

บริการดังกล่าวใช้หลักการผูกเลขประจำตัว ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และบัญชี ธนาคาร เข้าด้วยกัน ดังนั้นผู้โอนเงินและผู้รับโอน ไม่ต้องระบุธนาคาร และเลขที่บัญชีของผู้รับโอน แต่จะใช้เลขจำประจำตัวประชาชน หรือหมายเลข OK 26 G-MagZ IT MAGAZINE โทรศัพท์มือถือแทน ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทำ ธุรกรรมโอน และรับโอนเงิน

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า PromptPay ใช้ระบบกลางเชื่อม บัญชีเงินฝากของทุกธนาคาร กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเลขหมายหนึ่งใช้ผูกหรือจับคู่กับ บัญชีเงิน ฝากปลายทางได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ในการผูกเราใช้เลขประจำตัว ประชาชน หรือเลขหมายมือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เลขหมายเดียวกัน จะไม่สามารถใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากหลายบัญชีได้

จะเห็นได้ว่าบริการ PromptPay จะช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความ รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ โดย เป้าหมายสุดท้ายคือ การส่งเสริมให้ประชาชน ปรับเปลี่ยนมาใช้ e-Payment ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนของระบบการ ชำระเงินโดยรวม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” คำกล่าว จากรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย

PromptPay โอนง่ายไร้กังวลค่าธรรมเนียม คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สำหรับ หลักฐานในการลงทะเบียน PromptPay ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ไม่ใช่ชื่อร่วม และเป็น เจ้าของเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับโอเปอร์เรเตอร์ พร้อม กับบัตรประชาชน เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ทันที โดยสามารถ ใช้ช่องทางบริการผ่าน ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีนั้นๆ การให้บริการ PromptPay จะเริ่มให้บริการรับโอนเงินระหว่าง ประชาชนได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559 จากนั้นจะขยายไปสู่ บริการธุรกรรมอื่นในเฟสต่อไป ซึ่งเป็นการโอนเงินระหว่างบุคคลกับ นิติบุคคล เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น

รัฐโอนง่าย-ประชาชนรับทันที บริการ PromptPay ภายใต้แผนงานของโครงการ นานานาม หรือ Any ID อำนวยความสะดวกต่อรัฐและประชาชน เพียงประชาชนลงทะเบียน เพื่อใช้บริการก็จะได้รับความสะดวกเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับ รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนเงินภาษี สวัสดิการจากรัฐด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และอื่นๆ เช่น เงินชดเชยเกษตรกร เงินช่วยเหลือจากภัยพิบัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวก โดยจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง เห็นได้ชัด ตัวอย่าง การรับคืนเงินภาษี รูปแบบในปัจจุบัน เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้ว ขั้นตอนที่ : กรมสรรพากร ทำการออกเช็คให้กับนาย ก.  >> นำเช็คจัดส่งทางไปรษณีย์ >> นาย ก. รอรับเช็ค >> นำเช็คเข้าบัญชี >> รอเคลียริ่ง >> เงินเข้าบัญชี

แต่หาก กรมสรรพากรจ่ายภาษีคืนผ่าน PromptPay จะช่วยลดกระบวนลงเหลือ เพียง 1-2 ขั้นตอนเท่านั้น เนื่องจากเป็นการจ่ายให้กับนาย ก. โดยตรง โดยไม่ต้องทราบว่า นาย ก. เปิดบัญชีกับธนาคารใด เลขที่บัญชีอะไร

เมื่อเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อนโยบาย Digital Economy และสนับสนุน Digital Government ได้เป็นอย่างดี

 

 Top