ปกป้องธุรกิจจาก Ransomware ภัยคุกคามยุค Digital ที่สร้างความเสียหายมหาศาลด้วย Veritas

ปกป้องธุรกิจจาก Ransomware ภัยคุกคามยุค Digital ที่สร้างความเสียหายมหาศาลด้วย Veritas

Ransomware เป็นหนึ่งในภัยคุกคามในยุคดิจิตอลที่สร้างความเสียหายจำนวนมาก มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในปัจจุบัน  จากสถิติพบว่าทุกๆ 11 วินาที จะมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Ransomware ทั้งที่บางธุรกิจเหล่านั้นมีการลงทุนระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber ไว้อยู่แล้ว ในความเป็นจริงนั้น ไม่มีระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber ใดที่จะสามารถป้องกันได้อย่าง 100%  ส่วนที่ยังหลุดรอดมาได้แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ธุรกิจได้  การมีระบบที่มารองรับเพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อนำมาช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคามเหล่านั้น ในกรณีที่ธุรกิจต้องประสบปัญหา

veritas

ช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา มีธุรกิจในไทยจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจาก Ransomware โดยมี Server จำนวนมากใน Data Center ได้รับผลกระทบจนต้องหยุดให้บริการไป ในจำนวนนั้นเราพบว่ามีธุรกิจที่ไว้วางใจใช้ Veritas NetBackup และ NetBackup Appliance จาก G-Able โดยเราสามารถช่วยให้ลูกค้าเหล่านั้นนำระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติและลดความเสียหายของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งตัว Veritas NetBackup Appliance เองมีกลไกการปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับสูงทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ซึ่งเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่สามารถใช้งานได้ ได้รับความปลอดภัยการโจมตีจาก Ransomware ไปด้วย ทำให้สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ Backup Strategy ก็มีความสำคัญไม่น้อย เช่น เรื่องของการเก็บข้อมูลแบคอัพไว้อย่างน้อย 2 ชุด แบ่งไว้ 2 สถานที่ ซึ่ง Veritas NetBackup เองก็มีความสามารถที่เรียกว่า Auto Image Replication(AIR) มาช่วยจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการกำหนดสิทธิเข้าใช้ Backup Server อย่างเหมาะสม Veritas NetBackup ก็สามารถกำหนด Role Base Access(RBAC) ได้เช่นกัน   

นอกจากจะเสริมระบบปกป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้แล้ว  Veritas NetBackup ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากที่มาช่วยปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดย Veritas ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า APTARE IT Analytic ที่มาเสริมการบริหารจัดการระบบแบคอัพและ IT Infrastructure ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบ Backup ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ในขณะที่ธุรกิจมีการขยายเติบโตขึ้น ระบบ IT Infrastructure ก็เติบโตตาม และมีความซับซ้อนและยุ่งยากเพิ่มขึ้นด้วย การบริหารจัดการระบบ Backup และ IT Infrastructure อื่นๆจึงควรมีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

APTARE  IT Analytics จะสามารถช่วยให้คุณบริหารระบบ Backup ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทำให้ทราบว่ามีเครื่องไหนที่ไม่เคย Backup บ้าง หรือมีเครื่องไหนที่อยู่ในความเสี่ยง Backup ไม่สำเร็จต่อเนื่องกันหลายครั้ง เพื่อให้คุณสามารถทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาใหญ่จะตามมา เพื่อช่วยให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้มากที่สุด

APTARE IT Analytic ยังสามารถช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์ IT อื่นๆ ได้แก่ Storage, SAN, Cloud ต่างๆ และ Virtualization ได้เกือบทุกผลิตภัณฑ์ หรือ vendor ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้  ทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานแบบ End to End ได้ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานที่มีอยู่ในแต่ละอุปกรณ์เข้าด้วยกันและนำมาวิเคราะห์แสดงผล ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะเพียงตัวเดียวคือ APTARE IT Analytic

veritas

G-Able คือบริษัทผู้นำด้าน IT แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเพราะเราเข้าใจดีว่าทุกข้อมูลของทุกองค์กรล้วนมีความสำคัญต่อการเติบของธุรกิจ เราพร้อมร่วมร่วมต่อยอดธุรกิจ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสร้างกำไรมหาศาลแก่องค์กรของคุณ

G-Able บริการให้คำปรึกษาไปจนถึงออกแบบระบบโครงสร้ำงพื้นฐานที่ตอบโจทย์ ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะและครบวงจร (One Stop Service) รวมไปถึงติดตั้งและดูแลเพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานนั้นให้มีความยั่งยืน เราจัดหาโซลูชันสำหรับการสำรองข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เวิร์คโหลดที่แตกต่างกันและเตรียมพร้อมสำหรับพื้นฐานการปกป้องข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) หรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของระยะเวลาการกู้คืนระบบที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objective: RTO) และ ปริมาณข้อมูลสูญหายในเวลาที่ยอมรับได้ (Recovery Point Objective: RPO)


G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้กับทุกธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact G-Able

081-840-0647 หรือ
mongkol.m@g-able.com

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.veritas.com/insights/aptare-it-analytics

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติ และทีมของเรายังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น ISO/IEC27001:2003 TUV NORD Certificate ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
และเพิ่มยอดขายให้คุณไปพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้Top