Veritas Resiliency Platform กำกับดูแล Business Application แบบครบวงจร

Veritas Resiliency Platform กำกับดูแล Business Application แบบครบวงจร

ปัจจุบันองค์กรเริ่มขยาย Data Center ใหม่ตามธุรกิจที่เติบโต ในลักษณะที่เป็น Hybrid Cloud มากขึ้น

และเป็นสิ่งที่กำลัง แทรกเข้ามาในโลก Infrastructure แบบ On-Premise ดั้งเดิม เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ ระบบงานและข้อมูล ทางธุรกิจที่สำคัญทำงานกระจายอยู่หลายแพลตฟอร์มซึ่ง Data Center อยู่บน Cloud มากขึ้นทั้ง Private และ Public Cloud องค์กรจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่สามารถบริหารจัดการ และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในด้าน Service Level Objective หรือ Business Uptime ตามที่องค์กรตั้งไว้ ให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีต่าง ๆ

World is Moving to Cloud

จาก ผลสำรวจ “Veritas State of the Hybrid Cloud’ Report Jan 2016” จะเห็นได้ว่า องค์กรเริ่มชะลอการลงทุน IT Infrastructure แบบ On-Premise แต่ไปเพิ่มการลงทุน Private/Public หรือ Hybrid Cloud มากขึ้น แต่อย่างไร Infrastructure แบบ On-Premise ก็ยังคงไม่หายไป หากแต่ จะเป็นโลกที่องค์กรต้องบริหารจัดการผสมผสานกันระหว่าง Legacy และ Cloud Technology

It will be Hybrid World

จะเห็นได้ว่า องค์กรในอนาคตจะมีแพลตฟอร์มที่ใช้ใน การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่หลากหลายขึ้น การที่จะนำแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทางธุรกิจบนสภาพแวดล้อม ลักษณะนี้ ทีมแอพพลิเคชั่นขององค์กรมีความท้าทายที่จะต้อง พบเจออยู่หลายๆ เรื่อง เช่น ระบบฐานข้อมูลอยู่บน Solaris, ระบบแอพพลิเคชั่นอยู่บน Virtualize และ Web Server อยู่ บน Amazon Web Service เป็นต้น ดังนั้นจะนำ Business Application ที่มีสภาพแวดล้อมลักษณะนี้ ย้ายไปยังอีก Data Center หนึ่งโดยง่ายเพื่อการันตี Uptime ได้อย่างไร และ ยิ่งหากเป็น Business Application มีลักษณะเป็นแบบ Multi-Tier ที่ต้องพึ่งพากันเอง เช่น App A จะทำงานได้ ต้องมี App B กับ App C ทำงานก่อน ก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ทีมไอทีที่ดูแล Business Application หนึ่ง อาจประกอบไป ด้วยผู้ดูแลระบบต่างๆ ได้แก่ ผู้ดูแล Operating System, ผู้ดูแล VM, ผู้ดูแล Storage, ผู้ดูแล Database, ผู้ดูแล Network และ เจ้าของแอพพลิเคชั่น ดังนั้นจึงพบว่ามีปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิด ปัญหา ได้แก่

• หลายหลากทีมงาน ผู้ดูแล และ Skill

• หลากหลายเครื่องมือ แยกตามแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็น Proprietary

• Run Book ที่สลับซับซ้อน และง่ายที่จะเกิด ข้อผิดพลาด

• ใช้เวลาในการทำแผนการทดสอบนาน และ ต้องมีกระบวนการ Failback หลังทดสอบเสร็จ

• ทีมงานที่มีจำนวนจำกัด สวนทางกับจำนวน แอพพลิเคชั่นที่มากขึ้นตั้งแต่หลักสิบจนถึง หลักหลายร้อย

• Application Owner ไม่สามารถมั่นใจในเรื่อง Uptime ได้

ด้วยองค์ประกอบและข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ทำให้เจ้าของแอพพลิเคชั่น มีความกังวล และไม่มีความมั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทางธุรกิจ จะกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถมี Uptime ที่ต้องการ รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อไปในระดับองค์กรที่ต้องพบกับความท้าทาย เหล่านี้ และจะทำให้ธุรกิจที่ยังต้องพึ่งพาแอพพลิเคชั่นดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร Veritas Resiliency Platform จึงเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ช่วยให้องค์กร สามารถนำ Business Application ที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลาย ย้ายไปยังอีก Data Center หนึ่ง ไม่ว่าแอพพลิเคชั่นนั้นจะมี Component อยู่บน Physical, Virtual หรือ Cloud ก็ตาม เพียงแค่ตั้งค่า การทำงาน ขั้นตอน หรือกระบวนการต่างๆ ในการ Stop-Start Business Application จากนั้นเพียงแค่กดคลิกเดียว ก็สามารถ Fail-Over หรือ Fail-Back ระบบงานที่มีความสำคัญไปยัง Data Center ปลายทางได้ทันที

ความสามารถหลัก

• มีหน้าจอ Dashboard เดียว แสดงให้เห็นสถานะของ Business Application ไม่ว่าจะอยู่บนสภาพแวดล้อม Physical, Virtual หรือ Cloud

• Veritas เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่มีหน้าจอแสดงถึง Business Uptime ที่แอพพลิเคชั่นกระจายอยู่บนสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น อยู่บนหลาย Storage Vendor, หลากหลาย Virtualize, Hyper-V, VMWare หรือหลากหลายแพลตฟอร์ม

• แสดงแผนภาพการทำงาน Application Resiliency โดยสรุป เพื่อ ให้องค์กรประเมินความเสี่ยงแบบเชิงรุก

• แสดงสถานะการทำงานของ Application, Virtual Machine, Multi-Tier Business Application และ Storage ตั้งแต่ต้นจนจบ

• กดแค่คลิกเดียว ก็สามารถนำแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ไปยัง Data Center ปลายทางได้ หน้าจอ Global Dashboard ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นถึงสถานะของ Business Application หรือ Asset ต่างๆ ที่กระจายอยู่ตาม Data Center แบบภาพรวม จากหน้าจอ Dashboard สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ได้ รวมถึงสั่งการ Migrate Rehearsal หรือ Take-Over พร้อมทั้งแสดงรายงานผลการทำงานต่างๆ ได้

กำหนด Multi-Tier Service ด้วย “Virtual Business Service”

ด้วยความสามารถช่วยระบุได้ว่าแอพพลิเคชั่น ใดๆ จะทำงานได้นั้น ต้องประกอบด้วยส่วน ต่างๆ อะไรบ้าง เพื่อกำหนดขั้นตอนการ Stop-Start ได้อย่างถูกต้อง เช่น ตอน Stop ให้เริ่มจาก Web-Tier จากนั้นเป็น App-Tier และสุดท้ายคือ Database-Tier ตอน Start ให้เริ่มจาก Database-Tier จากนั้นเป็น App-Tier และสุดท้ายคือ Web-Tier ที่อีก Data Center เป็นต้น ทำให้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อต้องการ Stop-Start เนื่องจากระบุเป็น Business Application ได้ทันที

ทดสอบการย้ายระบบงานอย่างมั่นใจ

หลังจากกำหนดการตั้งค่าเพื่อผูกความสัมพันธ์ของ Component ต่างๆ ใน Business Application แล้ว ผู้ใช้งานสามารถทดสอบการ ย้ายระบบงาน เพื่อตรวจสอบ Service Level ของแอพพลิเคชั่นว่า เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการทดสอบนี้ไม่กระทบกับระบบงานหลัก จึงสามารถทดสอบได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการที่วุ่นวายใน แต่ละ Component และทำการ Clean-up หลังจากทดสอบเสร็จ

Single-Click Migration for Complex Multi-Tier Applications

ผู้ใช้งานสามารถนำแอพพลิเคชั่นที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ แอพพลิเคชั่นมาผูกเป็น Resilient Group ได้ ทำให้ง่ายในการผูก Flow ทั้งหมด เมื่อผู้ใช้สั่งการย้าย Data Center แล้ว แอพพลิเคชั่นต่างๆ จะทำการย้ายระบบอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้งานกำหนดการ Flow ไว้ ทำให้ ไม่ต้องมี Run Book หรือ Manual ที่วุ่นวายอีกต่อไป

กำหนดระดับความสำคัญของระบบงาน

กำหนด SLA สำหรับแอพพลิเคชั่นได้ด้วย RPO RTO เช่น Gold เป็น ระบบงานที่ Critical มี SLA อยู่ในระดับ Near Zero RPO และ Low RTO ซึ่งต้องใช้ Technology Storage Replicate บวกกับขนาดของ ลิงก์ที่เพียงพอและเสถียร เป็นต้น ส่วน Silver และ Bronze ก็จะ ลดหลั่นลงมา ซึ่งในแต่ละระดับต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย

รายงานสำหรับการทำ Compliance หรือทำ Recovery Audit แสดงถึงผลการ Rehearsal Migrate Takeover เพื่อใช้ในกรณีอ้างอิง หรือใช้ในการทำ Audit หรือ Compliance รวมถึงการตั้งเวลาทดสอบ การย้ายระบบงานอัตโนมัติ และส่งผลการทดสอบทาง Email ให้ เจ้าของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดถูกต้อง และสามารถทำงานได้จริงๆ Veritas Resiliency Platform จึงเป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นเดียว ที่ช่วย ลดความซับซ้อนและขั้นตอนในการนำแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญ ต่อธุรกิจ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่บนโลกของ Physical, Virtual หรือ Cloud เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรสามารถดำเนิน ต่อไปได้ และหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น Veritas Resiliency Platform จะช่วยให้เกิดผลกระทบกับองค์กรยุคดิจิทัลน้อยที่สุด และ นำธุรกิจกลับคืนมาให้บริการได้อย่างมั่นใจ

 Top